همدلی : زنگ غیرحضوری کلاس حضوری و روحانی وقیح

زنگ غیر حضوری کلاس حضوری و روحانی وقیح - همدلی


روزنامه حکومتی مستقل در شماره روز ۱۶شهریور خود درباره بازگشایی مدارس در شرایط کرونا نوشت:


«سال تحصیلی جدید با زنگ مجازی روحانی آغاز شــد! در حالیکــه روزهای اخیر بخش کثیــری


از خانواده‌ها، اطبا و نهادهــای مرتبط با بخش درمان همگی در باب بازگشــایی حضوری مدارس


هشــدار داده و اظهار نگرانی کرده بودند».
این منبع افزود: «وقتــی روحانی حتی بــه مجلس نمی‌رود، بــرای حفظ فاصله ایمــن جلســات کابینه را بــه ســعدآباد منتقل می‌کنــد و ملاقاتها و جلســات را آنلایــن برگــزار می‌کند، چرا بــرای ســلامتی نونهــالان هیچ نگرانــی و خوفی وجود نــدارد؟»


روز گذشته، اولین روز سال تحصیلی جدید آغاز شد و این در حالی بود که روحانی و وزیر کابینه‌اش بر سر باز شدن مدارس در تمامی وضعیت‌های شیوع کرونا، الزامی است ولی جوابی که از سوی خانواده‌ها دریافت کردند نه جانانه‌ای به این بی‌مسئولیتی کارگزاران رژیم دادند و حاضر نشدند فرزندان خود را به قتلگاه کرونا روانه کنند.
روزنامه‌های حکومتی روز یکشنبه ۱۶شهریور به این امر حیاتی پرداخته و آنرا از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داده و تناقضات دستگاه دولت آخوند روحانی را برجسته کردند.


مطالب مرتبط


همدلی : آمار کرونا جان یک روزنامه را گرفت ؛ …جهان صنعت توقیف شد !


روزنامه حکومتی مستقل:‌ روحانی غایب، دانش‌آموزان حاضر!

لطفا به اشتراک بگذارید: