موشکاف ۳۱شهریور۹۹ – شیخ فری چاخان دیگه فیوز پرونده

شیخ فری چاخان دیگه فیوز پرونده! – موشکاف ۳۱شهریور۹۹


موشکاف: سلام! به به! رفقا و دوستان! جمالتونو گل بارون! هاهاهاها. شیخ فری چاخان دیگه فیوز پرونده. هاهاهاها. آنچنان چاخان میکنه که مرغ پخته هم خنده اش میگیره. هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین.


و هر کس بخواهد با قلدری با مردم ایران مواجه بشود، پایان آن راه قطعاً شکست خواهد بود و پاسخی نخواهد گرفت. من در اینجا لازم می دانم به عنوان رئیس جمهور ایران اعلام کنم که اگر آمریکا بخواهد از قلدری خودش استفاده بکند و حرف نادرستی که می‌گوید من توانستم قطعنامه‌ها را برگردانم که هیچ کس این حرف را قبول ندارد، در مقام عمل بخواهد اقدامی انجام بدهد، حتماً با پاسخ قاطع ما مواجه می‌شود


موشکاف: هاهاهاها. می‌گن قلچماقه یکی خوابوند تو گوش یارو، یارو همینطور که تلو تلو میخورد گفت: چرا میزنی؟ مگه باهات شوخی دارم؟ طرف جواب داد، شوخی چیه؟ خیلی هم جدی بود. یارو که یه مقدار سیاهی چشماش رفت کنار و قد و هیکل طرفو دید، گفت آها! اگه جدی بود که حله. هاهاهاهاها. اما از این حرفای شیخ فری جالبتر حرفای چن روز پیششه. هاهاهاه.


روز شنبه و یکشنبه روز پیروزی ملت ایران است!! روز شکست مفتضحانه آمریکا است!! باز نیایند کانال های ضد ایرانی خارج از کشور برای خودشان خبر جعل کنند خبر درست کنند بگویند خب آمریکا یک ادعایی کرده، یک ماه هم صبر کرده، بنابراین می‌تواند از این مکانیزم استفاده کند، اصلاً مکانیزمی شروع نشد تا به نتیجه برسد.


مطالب مرتبط


موشکاف ۳۰شهریور۹۹ – چاخانای جدید شیخ فری شنیدین؟ اگه نشنیدین، گوش کنین


واکنش وحشت‌زده روحانی پس از چکاندن ماشه تحریم‌ها توسط آمریکا

لطفا به اشتراک بگذارید: