جهان صنعت : اقتصاد بهتر از آلمان و دیگر هیچ !

اقتصاد بهتر از آلمان و دیگر هیچ - جهان صنعت


حسین کمالی وزیر سابق کار رژیم ادعای آخوند روحانی را که مدعی شده بود اقتصاد ایران به نسبت آلمان


وضعیت بهتری دارد به تمسخر گرفت و گفت: به نظر من ایشان حرف درستی زده است؛


منتها در واقع وضعیت ما، شاید صرفاً بهتر از آلمان پس از جنگ جهانی دوم باشد».


وی افزود: کسانی که گزارش می‌دهند باید در ارایه گزارشها دقت بیشتری کنند.


ارزش پول ملی ما به شدت پایین آمده، گرانی به مردم فشار بسیاری می‌آورد و


وضعیت اشتغال هم به شدت آسیب دیده است. (همشهری آنلاین۱۲ مهر)


روزنامه حکومتی وطن امروز ۱۳مهر هم ادعای شیادانه آخوند روحانی را که وضعیت اقتصاد رژیم از وضعیت اقتصاد آلمان بهتر است زیر ضرب برد و نوشت: شاید آقای رئیس‌جمهور در جملات اخیر خود، قصد داشته‌اند با ملت ایران در این اوضاع بحران‌زده و بی‌سابقه اقتصادی، شوخی کنند! اگر این‌گونه باشد، ایشان زمان مناسبی را برای شوخی با مردم در نظر نگرفته‌اند، زیرا نگرانی از تورم لحظه‌ای و افسارگسیخته، جایی را برای نشاندن لبخند بر لبان مردم باقی نگذاشته است.


روزنامه حکومتی وطن امروز ادعای شیادانه آخوند روحانی را که وضعیت اقتصاد رژیم از وضعیت اقتصاد آلمان بهتر است زیر ضرب برد و نوشت:‌ «شاید آقای رئیس‌جمهور در جملات اخیر خود، قصد داشته‌اند با ملت ایران در این اوضاع بحران‌زده و بی‌سابقه اقتصادی، شوخی کنند!


اگر اینگونه باشد، ایشان زمان مناسبی را برای شوخی با مردم در نظر نگرفته‌اند، زیرا نگرانی از تورم لحظه‌ای و افسارگسیخته، جایی را برای نشاندن لبخند بر لبان مردم باقی نگذاشته است» (روزنامه حکومتی وطن امروز یکشنبه ۱۳ مهر).


از سوی دیگر عموم اقتصاددانان اذعان می‌کنند که «تاثیر روانی» در یک اقتصاد سالم اثرگذار است.


مطالب مرتبط


جهان صنعت : روحانی ؛ اقتصاد ما بهتر از آلمان …:؛ خودکشی مجدد گوبلز


واکنش به ادعای آخوند روحانی در مورد اقتصاد آلمان


لطفا به اشتراک بگذارید: