علم الهدی :بسیاری از اوباش با کار فرهنگی بسیجی شدند

بکارگیری اوباش بسیجی علیه جوانان قیام


آخوند علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در مشهد، در دیدار با اعضای مجلس گفت:


«ما طبق دستور رهبری ستاد ساماندهی فرهنگی حاشیه شهر مشهد را راه‌اندازی کردیم و بسیاری از جوانانی که به‌خاطر فقر و محرومیت اوباش محله بودند با کار فرهنگی، بسیجی محل شدند و جلوی بسیاری از اغتشاشات را گرفتند» (سایت خبر روز رژیم ۱۶مهر).


مطالب مرتبط:


سرکوب جوانان قیام


مریم رجوی


شکنجه و تحقیر جوانان


لطفا به اشتراک بگذارید: