موشکاف ۱۸مهر۹۹ – شیخ فری که اند وقاحته، زیر فشار اجتماعی دنده معکوس کشیده

شیخ فری که خودش اند وقاحته و عزاداری‌ها رو تو این شرایط کرونایی راه انداخت، الانه زیر فشار اجتماعی دنده معکوس کشیده! – موشکاف ۱۸مهر۹۹


موشکاف: سلام به همه وطنای خوب خودم. خوش اومدین! صفا آوردین. هاهاهاها. عرض کنم خدمتتون شیخ فری که خودش اند وقاحته و عزاداری‌ها رو تو این شرایط کرونایی


راه انداخت، الانه زیر فشار اجتماعی و هشدارای کارشناسای حکومتی، دنده معکوس کشیده. هاهاهاها.


آن کسی خردمند هست که عقل را با عشق ترکیب کند.


عشق و محبت امام حسین الآن هم می‌گوید الآن آدم را بیفتد


به سمت کربلا ولی عقل به ما می‌گوید در این شرایط


باید پروتکل‌های بهداشتی را حفظ کنید و محافظت کنید و


این قابل جمع است برای ما، این عقل و عشق


در کنار هم ما می‌توانیم جمع کنیم. رهبر ما به‌عنوان آموزگار ما


در این میدان هست که ایشان در حسینیه می‌نشیند تنها می‌نشیند و این زیارت را گوش می‌کند


موشکاف: ددددی دی دی! همین شیخ فری نبود که می‌گفت نمیشه از عزاداریا گذشت؟‌ مردم نیازهای معنوی دارن و باید برن عزاداری؟ هم دیانت، هم سلامت؟ چی شده که حرف از خرد و عقل میزنه. ملاحظه بفرمایین که برای ریختن ملت تو کورة آدمسوزی کرونا، اونم به بهانة عزاداری چی می‌گفت.


و نکته آخری که بر آن تاکید می کنم ماه محرم و عزاداری ما هست. در عزاداری برای ما مهم است می تواند الگو باشد!
خیلی برای ما مهم هست که ماه محرم پرشوری را بگذرانیم و بعد از عاشورا وقتی یک هفته دو هفته می گذرد در این نمودارهایی که شما می کشید هیچ جا نبینیم پیک جدید را،


موشکاف:‌ هاهاهاها. چی شد ؟ پیکای بعد عزاداریا چی بود؟‌ الگو شدین واسه جهان؟ البته الگو هستن ولی الگوی وقاحت و ریختن مردم تو کورة آدمسوزی کرونا.


مطالب مرتب


موشکاف ۱۵مهر۹۹ – دلقکای عظی تو نمایشای جمعه، به پاسدارا خط سرکوب زنان دادن


مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان استاد موسیقی ایران در توس

لطفا به اشتراک بگذارید: