خامنه ای حل مسئله بیکاران را به خیرین احاله داد

!خامنه ای حل مسئله بیکاران را به خیرین احاله داد


خامنه ای:در این قضیه کسانی بیکار می‌شوند و بیمه بیکاری هم ندارند تأمین اجتماعی وظیفه دارد در این زمینه وارد بشود!


البته عرض کردیم که خیّرین می‌توانند کمک کنند!


مطالب مرتبط:


خارج شدن خامنه ای از خانه‌نشینی کرونایی 


ویروس خامنه ای - ۶ دهک زیر خط فقر قرار گرفته اند

لطفا به اشتراک بگذارید: