وطن امروز : آب مجانی برق مجانی و گاز مجانی ... دجالگری آخر کار نظام!

آب مجانی برق مجانی و گاز مجانی ... دجالگری آخر کار نظام - وطن امروز


خمینی با تصاحب دست‌آوردهای انقلاب علیه دیکتاتوری وابسته سلطنتی، وعده و وعید‌های بسیاری داد که تماماً تو خالی، بدون برنامه و پشتوانه‌ٔ علمی بود. وی برای جلب مردم فقیر و ستمدیده از شاه با ریاکاری قول داد که آب و برق، مسکن و اتوبوس مجانی می‌شود. سهل است که با دجالیت خاص خود فریاد می‌زد که به این هم دلخوش نباشید مواهب دیگر انقلاب در راه است! این وعده‌های البته هیچگاه عملی نشد و در عوض آنچه مجانی شد جان و مال و نوامیس ملت ایران بود.


با برق مجانی، آرزوی ۴۲ ساله محقق می‌شود؟
آخوند روحانی در آخرین سال ریاست‌جمهوری و در یک اقدام تبلیغاتی پس از ۴۲ساله خبر از مجانی شدن برق داد؛ و آنرا «برق امید» نامید. بنا به ادعای او این طرح ۲ماه دیگر اجرایی می‌شود و بیش از ۳۰میلیون نفر از آن منتفع خواهند شد. اما چگونه؟


ابعاد طرح «برق امید» چیست؟
طبق طرح روحانی، مشترکاًنی که زیر الگوی تعیین شده یعنی ۸۰ کیلووات ساعت در ماه از برق استفاده کنند از تخفیف صددرصدی در هزینه برق برخوردار خواهند شد. «خوش مصرف کنندگان» مشترکانی هستند که مطابق الگوی تعیین شده مصرف کننده هستند و هزینه متعارف می‌پردازند. عنوان «بیش از الگو» هم به پرمصرف کنندگان اطلاق می‌شود که با ضریب تصاعدی هزینه برق آنها محاسبه می‌شود.


وزارت نیروی دولت روحانی از سه سال پیش با اجرای طرح‌هایی درصدد کم کردن مصرف برق مشترکان ایرانی است.


مطالب مرتبط


وطن امروز:خامنه ای به ناجا؛ مردم از برخورد ناجا با منکرات ،استقبال میکنند! …


آب و برق مجانی وعده فریبکارانه ۴۰ساله

لطفا به اشتراک بگذارید: