خبرتوخبر این هفته با یه عالمه خنده - خامنه ای و روحانی و بحرانهای جمهوری اسلامی

خامنه ای و روحانی و بحرانهای جمهوری اسلامی در خبرتوخبر این هفته با یه عالمه خنده و شوخی


نگاهی طنز به وضعیت نظام ولایت فقیه


خبرهای تودرتوی وضعیت سرپناه و زندگی و معیشت در حاشیهٔ شهرهای ایران،


یکی از عناصر همین صورت مسأله‌ها هستند. خبرهایی که مدام خواننده را راهنمایی می‌کنند که با خواندن هر خبر، به پله‌یی پایین‌تر برود تا به پایین‌ترین سطح زندگی و سقوط آن برسد. یکی از این خبرهای تکراری که سال به سال وضعیت بدتری را نسبت به قبل گزارش می‌دهد، خبر بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی در تهران و شهرهای دیگر است.


بافت‌های فرسوده، تارها و شبکه‌های عنکبوتی شده‌اند که دارند کل شهرهای ایران را فرامی‌گیرند. در حاکمیت آخوندها هر سال که می‌گذرد، مساحت بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی گسترش می‌یابد و جمعیت حاشیه‌نشین بیشتر می‌شود. در واقع این سطح و امنیت زندگی است که سال به سال افت و پله‌پله سقوط می‌کند. از این رو ما فقط شاهد صعود اعداد و ارقام بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی در رسانه‌های حکومتی هستیم؛ بدون این‌که سیاستی یاری‌دهنده و بودجه‌یی درمان‌کننده به این معضل ورم‌کردهٔ اجتماعی توجه داشته باشد.


مطالب مرتبط


کلی موضوعات خنده دار از خامنه ای و روحانی – در خبر تو خبر این هفته


اعتراف به بحرانهای خوزستان توسط عضو مجلس آخوندی

لطفا به اشتراک بگذارید: