شرق : مصباح یزدی درگذشت!...؛بخوانید تمساح یزدی مرد!

مصباح یزدی درگذشت!...؛بخوانید تمساح یزدی مرد!- شرق


بر اساس گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (تسنیم) امروز ۱۲دی‌ماه ۹۹ آخوند مصباح یزدی


پس از یک دوره بیماری امروز در بیمارستان مُرد. وی یکی از نزدیکترین یاران خامنه‌ای


ولی‌فقیه ارتجاع و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهش خمینی دجال بود.


اتاق بازجویی در مؤسسه آخوند مصباح یزدی


محسن غرویان، که قبلاً از شاگردان و مریدان مصباح یزدی بود، در مصاحبه‌یی به‌وجود


سیستم بازجویی و تفتیش عقیده در مؤسسه موسوم به خمینی به سرپرستی مصباح اشاره کرده است وی گفت:
«در زیر زمین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، اتاقی بود که روی آن نوشته شده بود: ورود مطلقاً ممنوع. این اتاق کاملاً به اتاق‌هایی که ساواک در آن اقدام با بازجویی می‌کرد شباهت داشت. در این اتاق به هر فردی از اساتید و طلاب که مانند آنان فکر نمی‌کرد، فحاشی می‌شد و الفاظ رکیک به آنها نسبت داده می‌شد. تمامی این مسائل در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد صورت می گرفت».


مخالفت با ولی فقیه نوعی شرک است
این آخوند مرتجع در ۲۶خرداد ۹۶ در واکنش به انزجار عمومی از خامنه‌ای، در اظهارنظر شرک‌آمیزی گفت: مخالفت با (ولی‌فقیه نظام) نوعی شرک است.


وی در سخنرانی خود در قم گفت: «زمامدار باید ذهن مردم را نسبت به آنچه از اسلام نمی‌دانند هوشیار کرده و به آنها آموزش دهد. در هر صورت باید بدانیم که مخالفت با ولی‌فقیه به نوعی شرک است».


مطالب مرتبط


شرق : گذری برحیات سیاسی دکتر محمد ملکی ؛او هرگز در برابر استبداد سکوت نکرد


آخوند مصباح یزدی عضو خبرگان ارتجاع و از سرسپردگان خامنه‌ای، مُرد

لطفا به اشتراک بگذارید: