موشکاف ۱۳دی۹۹ – این روزا تی‌وی‌ریش و کل نظام غمباد شده

این روزا تی‌وی‌ریش و کل نظام غمباد شده – موشکاف ۱۳دی۹۹


موشکاف: رفقا! دوستان! سلام! به امید خدا سلامت باشین! با یه موشکافی دیگه در خدمتم. هاهاهاها.


عرض کنم خدمت شما دوستان با مرام که این روزا تی‌وی‌ریش و کل نظام غمباد شده


بخاطر سالگرد ر پ ت پتو شدن پاسدار قاسم سلیمانی. هاهاهاها. نمونه‌اش شیخ فری.هاهاها.


حالا اگر بخواهم بگویم در این نزدیک ۳۷-۳۸ سال نزدیک چهل سالی که ما در مقاطع مختلف با هم بودیم


یکی از ظلم های غیرقابل گذشتش شهادت شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس بود


ولی این دو مورد دو موردی است که ما یادمان نخواهد رفت اینها باید بدانند این داغ بود


بر دل ما و برای همیشه در سینه ما هست و انتقام این خون را ملت‌های منطقه و


ملت ایران یک روز مناسبی از اینها خواهند گرفت


موشکاف:‌هاهاها. اگه وعدة انتقام میدی، پس اون انتقام سخت پارسالتون اون رجزخونیها که آی عین‌الاسد با خاک یکسان شد، آی صدها آمریکایی رو کشتیم و زخمی کردیم، همش کشک بود؟ هاهاهاها. حالا این پاسدار کودن و مشنگو داشته باشین که مثلا نشسته جای یارو قاسم سلیمانی. هاهاهاا.


اونهایی که این جنایت را کردند بدانند کاری کردند که در سرتاسر عالم هر کجا یک مردی پیدا شود آمادگی دارد که اون نامردهایی را که این کار را کردند به سزای عمل شان برسانند


و مطمئن باشید حتی از درون خانه شما ممکن است کسانی پیدا بشوند که پاسخ این جنایت شما را به شما بدهند


موشکاف: هاهاهاه. این پارس‌های خوابیده نه به پاسدار بسیجیای ریزشی روحیه تزریق می‌کنه و نه کسی رو می‌ترسونه. نفوذ تو خونة آمریکاییها پیشکش، مشنگ اگه راست می‌گی جلو نفوذ تو بالا بالاهای سپاه رو بگیر که فخری‌زاده


مطالب مرتبط


موشکاف ۱۲دی۹۹ – چند روزه فضاحت اولین تزریق واکسن آخوند ساخته بالا گرفته


آه و فغان امام جمعه‌های خامنه‌ای از هلاکت دژخیم قاسم سلیمانی

لطفا به اشتراک بگذارید: