... مستقل : حضور در ویترین سیاسی نظام ،تنها کارکرد اصلاح‌طلبان

حضور در ویترین سیاسی نظام ،تنها کارکرد اصلاح‌طلبان - مستقل


علی خامنه‌ای در سراشیب سرنگونی، نیاز عاجل دارد تا نظامش را جراحی کرده و عناصر سرسپرده‌تر


به خود را در این دوران خطیر بر سر کارها بگمارد؛ عناصری که مهمترین ویژگی آنها


«التزام قلبی و عملی به ولایت‌فقیه» و به دایرهٔ بیت ولایت نزدیک‌تر باشند. فتنه [بخوانید براندازی و قیام]


مرزسرخ ولی‌فقیه پابه‌گور است. از این‌رو مهره‌های نظامش را از این غربال عبور می‌دهد


تا در شرایطی که جامعه دستخوش قیام و ناآرامی شد، بتواند برای سرکوب به آنها تکیه نماید.


خلیفهٔ هیمنه باخته، در این راستا با پذیرش فضاحت و رسوایی آن،


مجلس ولایی را وامی‌دارد تا جزو شروط انتخاب رئیس‌جمهور مادهٔ زیر را نیز قید کنند:


«داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و


طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی»


اینک بیش‌از‌پیش اثبات می‌شود که دوران پشتک و وارو زدن و جست و خیز با


«اسپک و با زینک و رنگینک و شنگینک» سپری شده و کسی نه در ایران و


نه در جهان خریدار آن نیست. دیگر نمی‌توان با پوشیدن قبای شکلاتی و عبای سفید و آویختن لبخند چرکین استمالت بر صورت کریه یک آخوند، او را بزک کرد و با شنگینک و رنگینک «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها» به بازار مکارهٔ سیاست فرستاد و برای یک دیکتاتوری خون‌ریز زمان و عمر خرید.


عصر مصرف کلمات شیک برای رنگ کردن افکار عمومی و پنهان کردن دشنه در زیر لبخند و سرخی خون قربانیان قتل‌های زنجیره‌یی در پسا پشت معاملهٔ نفت و دلار به پایان رسیده است.


روزگاری بود که این کلمات آراسته با شنگینک و رنگینک، وسوسه در دلها می‌انداخت و آب از لب‌ها و لوچه‌ها سرازیر می‌کرد.


مطالب مرتبط


مستقل : انفجار بیروت به کجا ختم می‌شود؟ ..؛ به جاروی رژیم ونوکرش


جمعه بازارهای رژیم ویترین نمایش وحشت رژیم از قیام و اعتراض جوانان


لطفا به اشتراک بگذارید: