موشکاف ۸بهمن۹۹ ـ  این چند روزه داستان یارو عنابستانی وایرال شده

این چند روزه داستان یارو عنابستانی وایرال شده ـ موشکاف ۸بهمن۹۹


موشکاف: سلام و صد سلام به همة دوستان و رفقا! جمالتونو گل بارون!‌ فدایی دارین!هاهاهاها.


این چند روزه داستان یارو عنابستانی وایرال شده. هاهاهاها. اصل داستانو ملاحظه بفرمایین. هاهاهاها.


چک زد اون چک زد.


اولی فیلم بگیر از همه چیزش. کلی ترافیک راه انداخته.


حامد اکبری هستم سر دروازه دولت شیفتم. این ماشین اومده راننده اش پیاده شده بدون مجوز تردد خط ویژه.


میگه نماینده ام. به من گفته لاشی، من هم جوابشو دادم بهش گفتم بچه خوشگل. خود نمایندة مجلس


پیاده شده یه چک زده زیر گوش من. که این هم شاهد داریم.


عابر: زد تو گوشش


هم اون قسمت دروازه دولت قبل از پل هوایی دوربین هستنش. ایشون نمایندة مجلسه.


کل شهر رو بهم ریختن. همه جا رو بسته که میگه من نماینده مجلسم.


عوضی! خاک عالم بر اون سرت.
عابر: آقا ایشون چک زد من شاهدم.
وقت هزار نفر رو گرفته. گه خورده نماینده مجلسه. بر پدرت لعنت. آشغال.
موشکاف: هاهاها. دم مردم گرم که تو همون صحنه از خجالت یارو در اومدن و هر چی لایقش بود نثارش شد. هاهاهاها. تازه وقتی ملت فهمیدن طرف عضو مجلسه گرم شدن و ریختن سر ماشین. هاهاها. به قول یکی طرف شانس آورد که جون سالم به در برده. هرچند که یارو به روال همة کارگزاران نظام اول تکذیب کرد اما فضای مجازی کاری کرد که طرف به غلط کردن بیفته.
اینجا اومدم که برای همة کارهای کرده و نکرده عذرخواهی کنم و طلب حلالیت بطلبم.
موشکاف: هاهاها. طرف چه رویی هم داره، میگه کرده و نکرده! هاهاهاها. اما مردم که حرفای طرفو باور نکردن.هاهاها.


تقریباً هیچ ‌کس حرفهای او (عنابستان) را باور نکرده است.


مطالب مرتبط


موشکاف ۷بهمن۹۹ ـ کلاه شرعی آخوندا واسه وارد کردن واکسن


عنابستانی در مجلس:‌ ما رئیس‌جمهوری که مدافع حقوق مردم باشد نداریم

لطفا به اشتراک بگذارید: