وطن امروز : مصونیت از دست رفته!...؛ اسدی دیپلمات ترویست و نظامِ تروریست در تله

مصونیت از دست رفته!...؛ اسدی دیپلمات ترویست و نظامِ تروریست در تله - وطن امروز


شورای اتحادیه اروپا فهرست تروریستی خود را به مدت شش ماه دیگر تمدید کرد.


اسدالله اسدی دیپلمات تروریست بمبگذار رژیم با پاسپورت دیپلوماتیک به شماره D۹۰۱۶۶۵۷ در این لیست است.


شورای اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۷بهمن ۹۹ لیست تروریستی اتحادیه اروپا را که افراد،


گروهها و نهادهای مشمول اقدامات محدود کننده با هدف مبارزه با تروریسم را دربرمی‌گیرد، تمدید کرد.


افراد و نهادهای این لیست مشمول انجماد منابع مالی و سایر داراییهای مالی آنها در اتحادیه اروپا هستند.


هم‌چنین در دسترس قرار دادن منابع مالی و منافع اقتصادی این افراد و گروهها توسط


گردانندگان اقتصادی اتحادیه اروپا ممنوع است.


اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندی که به‌جرم بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس به ۲۰سال زندان محکوم شد با شماره پاسپورت دیپلماتیک شماره D۹۰۱۶۶۵۷، و هم‌چنین پاسدار عبدالرضا شهلایی و پاسدار علی غلام شکوری، حامد عبداللهی، منصور عرب سیار و شماری از گروه‌های تروریستی وابسته به نیروی قدس و سرکردگان آنها در لیست اتحادیهٔ اروپا قرار دارند.


شورای اتحادیه اروپا در ابتدا این لیست را به‌عنوان اجرای قطعنامه۱۳۷۳ شورای امنیت ملل متحد مورخ سال۲۰۰۱ متعاقب حملات تروریستی یازده سپتامبر ۲۰۰۱ تشکیل داد. این شورا لیست را به‌صورت نوبه‌ای حداقل هر شش ماه بر مبنای یک تبادل اطلاعات منظم بین کشورهای عضو در رابطه با هر اطلاعات جدید یا تحول مربوط به لیست‌گذاریها مورد بررسی قرار می‌دهد. .


مطالب مرتبط


وطن امروز : ای وای بر اسیری …؛ اسدی دیپلمات تروریست!


تمدید فهرست تروریستی شورای اتحادیه اروپا؛ نام اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم در این لیست است

لطفا به اشتراک بگذارید: