موشکاف ۵اسفند۹۹ ـ روز دوشنبه چه قشقرقی تو مجلس شوربای نظام برپا شده بود

روز دوشنبه چه قشقرقی تو مجلس شوربای نظام برپا شده بود ـ موشکاف ۵اسفند۹۹


موشکاف: سلام و صد سلام به همة رفقای با مرام! ایشالا که سلامت باشین! حتما خبر دارین که


روز دوشنبه چه قشقرقی تو مجلس شوربای نظام برپا شده بود. هاهاهاها.قضیه به اومدن


مدیرکل آژانس و زیرپا گذاشتن مصوبة مجلس برمی‌گشت عنایت بفرمایین هاهاهاها.


گروسی پس از بازگشت به وین، نتایج مذاکراتش در تهران را بسیار مثبت توصیف کرد و


گفت: آژانس همچنان تا ۳ماه فعالیت راستی‌ازمایی خود را ادامه می‌دهد و


این تفاهم موقت ما را به جایی می‌رساند که مذاکرات سیاسی انجام شود.


موشکاف: هاهاها. خلاصه‌اش ینه که سه ماه دیگه بازرسیا رو کش دادن که بعدش بپرن تو مذاکره.


هاهاها. البته بندة موشکاف هم تشویقشون می‌کنم، بفرمایین مذاکره! زودتر بفرمایین! تا ببینین چه بلایی سر نظام میاد..هاهاها.


قرار نیست شأن مجلس را زیر پا بگذارند مجلس را به توپخانه ببندند و بعد بیاید اینجا با یک حلب شیره سر نمایندگان مجلس شیر بمالند و توجیه کنند تا قانون را اجرا نکردند تا بیانیه لغو نشده و پاره نشده هیچ مقام دولتی از در مجلس اجازه ورود ندارد و نباید به آنها اجازه ورود داده شود


موشکاف: هاهاها. راس میگه یارو. اما یه حلب شیره کمه، دو سه تا دیگه هم لازمه که سر پاسدارا و بسیجیا و بقیه رو هم خوب شیره بمالن. هاهاهاها. اما ملاحظه بفرمایین حاصل این حرص و جوشا چی بود. هاهاهاها.


یک -توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران می باشد و درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضاییه داریم


مطالب مرتبط


موشکاف ۴اسفند۹۹ ـ بنده موشکاف می‌دیدم که بیت عظما به لرزه دراومده بود


عمامه‌پرانی سردمداران نظام در بن‌بست برجام

لطفا به اشتراک بگذارید: