مستقل : حادثه سراوان باید ریشه یابی شود...؛ریشه، قیام برای سوزاندن ریشه نظام!

حادثه سراوان باید ریشه یابی شود...؛ریشه، قیام برای سوزاندن ریش و ریشه نظام آخوندی است - مستقل


۱ـ وقتی می‌گوییم جامعه ایران خصلت انفجاری دارد، یعنی شرایط عینی در ایران برای قیام و سرنگونی مهیاست.


حتی با یک اصطکاک کوچک بین مردم و حاکمیت، جرقه‌ای ایجاد می‌شود که قابل سرایت به دیگر نقاط است.


خیزش سراوان در امتداد قیام آبان به‌خوبی این موضوع را اثبات می‌کند.


۲ـ در حادثه سراوان موتور محرکه سوخت‌بران بودند، در قیام آبان حاشیه‌نشینان از هستی ساقط شده


نیروی اصلی قیام را تشکیل می‌دادند. این طبقات محروم چیزی برای از دست دادن ندارند؛ زیرا هم‌اکنون


آخوندها زندگی را برای آنها به یک دوزخ همراه با کابوس تبدیل کرده‌اند. حکومت باید از آنها بترسد.


۳ـ خیزش سوخت‌بران در اندک مدت از سوی نیروهای مرزبانی حکومت موسوم به «مرصاد» با مسلسل و


تیربار تانک مورد یورش قرار گرفت. نظام ولایت فقیه بار دیگر نشان داد که جز گلوله پاسخی برای


زحمتکشان بپا خاسته ندارد.


۴ـ سوخت‌بران و مردم سراوان مقهور کشتار سرکوبگران حکومتی نشدند. آنان خون شهیدان و رنج زخمی شدگانشان را به سوخت‌بار خیزش تبدیل کرده و فرمانداری سراوان را به تصرف خویش درآوردند. صدای خیزش آنها در سراسر ایران شنیده شد و طنین انداخت.


۵ـ حاکمیت در هراس از عواقب جنایت‌های خود انجام داده و خیزش عمومی، به جعل واقعیت متوسل شد و مدعی گردید که تیراندازیها از داخل پاکستان بوده است!


۶ـ تاکتیک لو رفتهٔ دیگر حکومت خامنه‌ای قطع اینترنت و جلوگیری از اطلاع‌رسانی بود تا بتواند با راه‌اندازی حمام خون، مأموریت سرکوب خود را بی‌هیچ مانعی پیش ببرد ولی شکست خورد. سانسور اخبار مربوط به سراوان و دروغ‌پراکنی از طریق رسانه‌های حکومتی برای مینیمزه کردن تعداد شهیدان و مجروحان به جایی نرسید و مردم سراوان صدای دادخواهی خود را به اهتزار درآوردند.


 

مطالب مرتبط


… مستقل : حضور در ویترین سیاسی نظام ،تنها کارکرد اصلاح‌طلبان


حادثه سراوان، خیزشی شعله‌گستر در تداوم قیام آبان

لطفا به اشتراک بگذارید: