موشکاف ۹اسفند۹۹ ـ سلام به برو بچه‌های شیر و شورشی بلوچ

سلام به برو بچه‌های شیر و شورشی بلوچ ـ موشکاف ۹اسفند۹۹


موشکاف: سلام و صد سلام به دوستان و رفقای گل خودم! بخصوص به بر و بچه‌های شیر و شورشی بلوچ


که این روزها بدجوری آتیش و لرزه به تن و جون آخوندا و پاسدارا انداختن هاهاها.


اول روایت تلویزیون آخوندیاز ماجرا رو بشنویم تا گوشی دستون بیاد که آخوند و پاسدار


جماعت چه وحشتی کردن. هاهاها.


ساعت ۸صبح دوشنبه در منطقه شم سر سراوان چه گذشت؟ بعد از آن در فرمانداری سراوان چه اتفاقی افتاد؟


به این موضوعات بر می‌گردیم اما از صبح دیروز در شبکه های اجتماعی هشتک‌های سراوان،


سراوان تنها نیست و سراوان خونین با مطالبی از حادثه منطقه شم سر شهرستان سراوان منتشر شده


در میان مطالب حمایت سرکردگان گروهک منافقین و سلطنت طلبها از این هشتک ها هم دیده می‌شود از دیروز عصر نیز در شبکه‌های ماهواره‌یی سراوان به سرخط خبرها آمد
تحریک و جریحه‌دار کردن احساسات مرحله بعدی ست استفاده از جملاتی هم‌چون نان به قیمت جان مردم در فلاکت و سرکوب خونین


موشکاف: هاهاهاها. ای بنازم جوونای شیر سراوانو که فک و دک و دندة سگ و سیله‌سیله‌های نظامو پایین آوردن. هاهاهاها. اما آخوندا عجب رویی دارن. اگه نان به قیمت جان نیست پس چرا سوخت‌برا و کولبرا رو به گلوله می‌بندین هاهاها. اما ملاحظه بفرمایین پشت قضیه چی بوده. هاهاها.


این بار سپاه مقصر اصلی حادثه معرفی می شود


تلاش برای زیر سؤال بردن طرح رزاق که قانونی کردن فروش سوخت به جای قاچاق سوخت است توسط این رسانه‌ها کسب درآمد حاکمیت و سپاه از طریق ایجاد مافیا و قاچاق سوخت و منافع اقتصادی سپاه نامیده می‌شود


موشکاف: هاهاهاها. طرح رزاق


مطالب مرتبط


موشکاف ۸اسفند۹۹ ـ شیخ فری دم عظی رو چسبید و رفت تو فاز انتخابات


حمایت از قیام مردم دلیر بلوچستان و محکومیت کشتار سوخت‌بران در شهرهای میهن

لطفا به اشتراک بگذارید: