شرق : چرا روحانی اصلاح‌طلب نشد؟ اصلاح‌طلب و اصول‌گرا سرو ته یک کرباس!

چرا روحانی هیچ گاه اصلاح‌طلب نشد؟ اصلاح‌طلب و اصول‌گرا سرو ته کرباس ولایت فقیه ـ شرق


از طرح این مقدمه، هدف این است که اکنون ببینیم نظام فعلی ولایت فقیهی دچار چه مکافاتی از بابت


همین اسم‌گذاری شده و بازتاب این مکافات در درون خودش و در مختصات کنونی رژیم آخوندی چیست.


نخست به این عبارت از روزنامه حکومتی شرق در شماره ۴اسفند ۹۹ توجه کنید که گویای


اصلی‌ترین بحران درونی، اجتماعی و بین‌المللی نظام آخوندی است:


«تمرکز قدرت، فسادزا است. قدرت باید تحدید و نظارت‌پذیر شود، باید قانون نقش اصلی را


ایفا کند و کسی نباید متمایز باشد. نگاه اقتدارگرا، نفس جمهوریت را می‌گیرد».


این عبارت از زبان غلامرضا ظریفیان استاد دانشگاه در همین حاکمیت در گفتگو با روزنامه حکومتی شرق بیان شده است.


مشاهده می‌شود که اصل ولایت فقیه و شخص ولی‌فقیه تبدیل به نماد «فسازا»، «اقتدارگرا» و شاخص «تمایز از قانون» معرفی شده است. این است آخر و عاقبت صفت ناجمهوری در این نظام که اکنون بلای گریبانگیر هر دو جناح حاکمیت در آستانهٔ نمایش ۱۴۰۰ شده است.


این استاد دانشگاه توصیف بیشتری «از محتوا خالی بودن جمهوریت» می‌دهد و چشم‌انداز در تقدیر ناگزیر آن را این‌طور در ناصیهٔ نظام آخوندی می‌بیند؛ چشم‌اندازی که نه از تاک، نشان خواهند ماند و نه از تاک‌نشان:


«بنا نبود قالبی به‌نام جمهوریت باشد؛ ولی از محتوا خالی شود. اگر جمهوریت این نظام دچار خدشه شود، نه اصول‌گرایی خواهد ماند و نه اصلاح‌طلبی».


 

مطالب مرتبط


شرق : روحانی ؛ کولبری و سوخت بری در شأن مردم و کشور نیست!


نه اصول‌گرا نه اصلاح‌طلب ؛ سرآمد مستی در مرداب خودکامگی

لطفا به اشتراک بگذارید: