موشکاف ۱۶فروردین۱۴۰۰ ـ این روزا آخوندا تو بد مخمصه‌ای گیر افتادن

این روزا آخوندا تو بد مخمصه‌ای گیر افتادن ـ موشکاف ۱۶فروردین۱۴۰۰


موشکاف: سلام و صد سلام به همة دوستان با مرام! جمالتونو گل بارون، ایشالا که سالم و سلامت باشین.


هاهاهاه. عرضم به حضورتون که آخوندا تو بد مخمصه‌ای گیر افتادن. از یه طرف میخوان


نون تکنولوژیو بخورن و شبکة سرکوبشون رو فضای مجازی سواره، از طرف دیگه


همین فضای مجازی شده بلای جونشون. هاهاها. ملاحظه بفرمایین. هاهاها.


نقش کلاب هاوس در شناسایی نخبگان، شناسایی شبکه، رهگیری آنان، سرقت اطلاعات نخبگان


بر روی ابزارهای هوشمند، نشت گسترده اطلاعات در چت های صوتی در اتاق ها بواسطه


تحریک عناصر امنیتی، شکستن تابو در گفتگوی مستقیم با عناصر آلوده شبکه های امنیتی، و مجاهدین‌... ،


ارتباط مستقیم ضد انقلاب،‌ مجاهدین با نخبگان و مردم، هدایت و راهبری کانون های شورشی مجاهدین در بستر امن رمز شده کلاب هاوس، راهبری و تمرین اقدامات ضد امنیتی، ایجاد دوقطبی های کاذب در جامعه، مهندسی اطلاعات و اخبار، بستر ساخت گسترده اخبار جعلی، بستر پر تاثیر وارونه نشان دادن حقایق، بستر تعویض جای جلاد و شهید، بستر دخالت گسترده در انتخابات توسط سرویس های اطلاعاتی غربی، بستر تغییر هویت جوانان و... می‌توان اشاره کرد.


موشکاف:‌هاهاهاها. حالا معلوم شد این عظمای بدبخت که سر فضای مجازی مثل سگ زوزه می کشید و عو عو می کرد، سنگ به کجاش خورده بود. هاهاهاها. این بدبخت فلک زده دردش از براندازان نظامه. می‌ترسه با همین فضای مجازی و ارتباطات گسترده، رپ‌ت‌پتوش کنن. هاهاهاها.


متأسفانه فضای مجازی کشور ما هم که آن رعایتهای لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم در آن صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی ول هست واقعاً که بایستی اون کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد


مطالب مرتبط


موشکاف ۱۵فروردین۱۴۰۰ ـ شیخ فری چاخان، این دفعه دربارة این متحد رژیم چی می‌گه


به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج ضدمردمی و بساط نمایش انتخابات قلابی رژیم در شهرهای تهران و سمنان

لطفا به اشتراک بگذارید: