توسعه ایرانی : محکومیت دیپلمات ایرانی به ۲۰ سال حبس؛...تروریسم خامنه ای در تله عدالت!

محکومیت دیپلمات ایرانی به ۲۰ سال حبس؛...تروریسم خامنه ای در تله عدالت ـ توسعه ایرانی


صبح امروز جلسه مقدماتی رسیدگی به استیناف‌خواهی مجرمان توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک برگزار شد. در این جلسه رژیم آخوندی در وحشت از یک شکست و فضاحت بزرگتر از طریق وکلایش، درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت و به حکم ۴فوریه ۲۰۲۱ دادگاه آنتورپ تسلیم شد و حکم ۲۰سال زندان این دیپلمات تروریست قطعی گردید. بررسی درخواست استیناف سه مزدور دیگر (نعامی، سعدونی و عارفانی) ادامه می‌یابد.


ایرنا خبرگزاری رسمی رژیم ۱۵ اردیبهشت۱۴۰۰ نسبت به نهایی شدن حکم ۲۰سال زندان برای اسدالله اسدی و واکنش یأس‌آلود سفارت حکومت آخوندی در بلژیک، نوشت: سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل در بیانیه‌یی با استناد بـه بیانیه مطبوعاتـی ۱۶بهمن ۱۳۹۹ در خصوص حکم دادگاه آنتورپ در پرونده اسدالله اسدی اعلام کرد: با تأکید بر این‌که حکم دادگاه آنتورپ در ۱۶بهمن ۱۳۹۹ نشان داد نظام قضایـی بلژیک توجهی بـه ماهیت‌ الزام‌آور تعهداتِ مندرج در کنوانسیـون ویـن ندارد، جمهوری اسلامی بـا ارسال دو یادداشت رسمی بـه بلژیـک و آلمـان و بـا استناد بـه نقض مصونیت شخصی اسدی بـه عنـوان یک دیپلمات وفق کنواسیـون ۱۹۶۱ ویـن، بـه طور رسمی صلاحیت دادگاه بلژیـکی را مردود دانسته است.


به گزارش ایرنا، اسدالله اسدی دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، ۱۱تیرماه سال۱۳۹۷ دستگیر شد. این دیپلمات بازداشت شده روز ۱۶بهمن از سوی دادگاه آنتورپ بلژیک به ۲۰سال زندان محکوم شد.


مطالب مرتبط


توسعه ایرانی : نطنز درخط‌ مقدم جبهه برجام …؛ چه برسرتاسیسات هسته ای آمده است؟


لطفا به اشتراک بگذارید: