موشکاف ۱۸اردیبهشت۱۴۰۰ ـ رژیم تو دادگاه آنتورپ دنده عقب چاق کرد

رژیم تو دادگاه آنتورپ دنده عقب چاق کرد ـ موشکاف ۱۸اردیبهشت۱۴۰۰


موشکاف: سلام و صد سلام خدمت رفقا و دوستان با مرام! خوب و خوشین؟ سردماغین! ایشالا که همه چی واستون جور باشه که این روزا اوضاع نظام ناجوره! هاهاهاها. یه قلم، افتضاحشون تو دادگاه آنتورپ. هاهاهاها. یارو دیپلمات تروریستشون دنده عقبو چاق کرد و گفت فرجام نمی‌خواد. حالا باید بیست سال بمونه آب خنک بخوره! هاهاهاها.


گوینده: هشدار ایران به اروپا در پرونده دیپلمات ایرانی.


سفارت ایران در بروکسل در بیانیه اقدام دستگاه قضایی بلژیک در تأیید حکم ۲۰سال زندان اسدالله اسدی دیپلماتی زندانی در این کشور را ناقض حقوق بین‌المللی و رویه‌های دیپلماتیک دانسته و با رد صلاحیت! دادگاه بلژیکی تأکید کرده ایران از همه سازوکارهای حقوقی برای آقای اسدی استفاده می‌کند.


موشکاف: هاهاهاها. داره به قضاییه بلژیک هشدار میده! هاهاهاها. فک کرده اونجا هم مثل نظام ولایته که همه چیو ولی‌فقیه ببره و بدوزه. هاهاهاها. نه آقاجون! یه عدالتی هست. یه حقوقی هست. یه قضاییهٔ مستقلی هست. هاهاهاها. ضمنا! دادگاه بلژیکی صلاحیت نداشت یا می‌ترسیدین افتضاحتون افتضاح‌تر شه؟ هاهاهاها.


گوینده: وکیل دیپلمات ایرانی بازداشت شده در بلژیک گفت موکلم صلاحیت دادگاه بلژیکی را برای قضاوت پرونده خود به‌رسمیت نمی‌شناسد دیمتری دبکو وکیل پرونده اسدالله اسدی گفت تقاضای تجدید نظر در رد اتهامات ادعا شده آماده شده بود ولی چون اسدی دادگاه را سیاسی! می داند این درخواست ارائه نشد.


موشکاف: هاهاهاها. رو رو برم! دیپلمات بمب به دست با دفترچه سبزش، پر از آدرس و شماره تلفن مزدوراش لو رفته، بعد یارو دو قورت و نیمش هم باقیه. هاهاهاها. برو یارو! برو عظماتو سیاه کن. نظام ولایت همهٔ راههای دیپلماتیک و غیردیپلماتیک و حقوقی و غیرحقوقی، تهدید و جون من، مرگ من رو هم رفتن و یارو رو آزاد نکردن.


مطالب مرتبط


موشکاف ۱۷اردیبهشت۱۴۰۰ ـ چاخان الدولة نظام که هف هش ساله خواب برجام می‌بینه


پیامدهای حکم دادگاه بلژیک

لطفا به اشتراک بگذارید: