موشکاف ۲۴اردیبهشت۱۴۰۰ ـ عظی فلک زده، تو بد مخمصه‌ای گیر کرده

عظی فلک زده، تو بد مخمصه‌ای گیر کردهـ موشکاف ۲۴اردیبهشت۱۴۰۰


موشکاف: سلام رفقا! سلام دوستان! فدایی دارین! هاهاها. عرض کنم خدمتتون که عظی فلک زده، تو بد مخمصه‌ای گیر کرده. از یه طرف میخواد روغن‌داغ آش انتخاباتشو بیشتر کنه، از طرف دیگه، میخواد گوگوری مگوری خودش یعنی یارو رئیسی رو بیاره. این وسط یکی مثل شیخ‌فریدنبال باج خودشه.هاهاهاها.


تهمت زدن، افترا زدن، دروغ گفتن، برای این‌که گدایی رأی کنند، این بدترین کار در زندگی آدم است.
همه جناح‌ها و احزاب حضور داشته باشند و شرکت کنند. تنوع در میان نامزدها پرجاذبه باشد. جاذبه و شکوه از اینجا درست می‌شود. همه اینهایی که می‌گوییم مردم بیایید در انتخابات، انتخابات پرشکوه باشد، همه حضور پیدا کنید، آخرش به یک کلمه برمی‌گردد و آن این‌که همه تلاش کنیم که نامزدها متنوع باشند. اگر تنوع را از نامزدها گرفتید، شکوه و جاذبه حضور را هم در انتخابات گرفتید.


موشکاف: هاهاها. شیخ‌فری به عظی میگه اگه انتخابات پرشور و رای سازی درست و حسابی و صفای شلوغ میخوای، سر کیسة شوربای نگهبانتو باز کن تا از این باندم یکی رد شه. هاهاهاها. البته که عظی انتخابات پرشور دوس داره، اما نه با این هزینه که مهندسی انتخاباتش بهم بخوره. تا حالاش که عظی گفته فوتینا! مسابقة تک اسبه بهتره.هاهاها. هر چند که یارو احمدی نژاد بازیشو بهم زده. زوزه‌های نوچه‌های عظی رو سر نامزد شدن و تهدیدای یارو مموتی رو داشته باشین. هاهاهاها.

این‌که یک آقایی عربده بکشد من در انتخابات شرکت نمی‌کنم این یعنی یعنی به نفع خودش است؟


قانون اساسی را قبول ندارند، نیایند. بعد نیایند و بگویند ما اختیار نداریم، بیایند با این راه‌کار انتخاب بشوند و اگر قانون ردشان کرد، بگویند تحریم می‌کنیم، تحریم می‌کنیم یعنی نظام را قبول نداریم،


مطالب مرتبط


موشکاف ۲۲اردیبهشت۱۴۰۰ ـ نامزدای رنگ و وارنگ تا قلع و قمع فله‌ای به دست شوربای نگهبان


نمای روز ـ آیا رئیسی جلاد از صندوق خامنه‌ای بیرون می‌آید؟

لطفا به اشتراک بگذارید: