سوتی بازار شغل خامنه‌ای و روحانی و بقیه اگر خمینی نبود در خبرتوخبر

خبرتوخبر - سوتی بازار شغل خامنه‌ای و روحانی و بقیه اگر خمینی نبود


نگاهی طنز به وضعیت نظام ولایت فقیه


ز کجا آمدی ای دیو که بودی ای شیخ


بدتر از هر چه هیولا تو بودی ای شیخ


تو چه هستی که فقط مکر و شررات داری


گوی سبقت تو ز شیطان بربودی ای شیخ


چهل و یک سال تو دارایی یک ملت را


بردی و خوردی و غارت بنمودی ای شیخ


ای که آباد نمودی همه قبرستانها


ملتی را تو عزا دار نمودی ای شیخ


بهترین پاکترین مردم این میهن را


سالها کشتی و تعزیر نمودی ای شیخ


جنگ و ویرانی و مرگ و ستم و ماتم را


روز و شب بر سر منبر بستودی ای شیخ


حق آزادی یک ملت و یک میهن را


نفی کردی همه را غصب نمودی ای شیخ


کلماتی که همه پاک و مقدس بودند


تهی از معنی و آلوده نمودی ای شیخ


همه ایام وطن شیون و زاری کردی


خنده و شادی دلها بربودی ای شیخ


شرح اعمال تو افزون ز دو صد مثنوی است


حاکم سفلهٔ جبار تو بودی ای شیخ


حاصل آنچه بکردی در این دهها سال


آتشی بهر خود آماده نمودی ای شیخ


شورش و خیزش بنیان کنی‌ات در پیش است


به سوی مزبله در حال فرودی ای شیخ


مطالب مرتبط


خیمه‌شب‌بازی هسته‌ای برای قدرتنمایی در مذاکرات هسته‌ای در خبرتوخبر


شورای نگهبان ابزار خامنه‌ای برای مهندسی انتخابات - گزارش خبری

لطفا به اشتراک بگذارید: