موشکاف ۷خرداد۱۴۰۰ ـ عظمای فلک زده، شنگول از مهندسی انتخابات یه منبر رفت

عظمای فلک زده، شنگول از مهندسی انتخابات یه منبر رفت ـ موشکاف ۷خرداد۱۴۰۰


موشکاف:‌ سلام! سلام به همة عزیزان خودم! ایشالا که همه چی واستون ردیف باشه.هاهاهاها. عرض کنم خدمت شما سروران که عظمای فلک زده، شنگول از مهندسی انتخابات یه منبر رفت و یه دستی هم به سر و روی سگ و سیله‌های قلع و قمع شده‌ش کشید.هاهاهاها.


خامنه‌ای - ثانیا از ان کسانی که صلاحیت‌شان را شورا تشخیص نداد و احراز نکرد و اینها نجیبانه با این مسأله برخورد کردند از آنها هم تشکر مضاعف باید بکنم برخوردشان برخورد نجیبانه بود حتی بعضی مردم را تحریض [برانگیختن] کردند و تحریص کردند که در انتخابات شرکت کنند پای صندوق هابروند بسیار کار خوبی بود این کار خدا پسندی بود که اینها انجام دادند
موشکاف: هاهاهاها. اینایی که تو دستگاه عظی نجیبن، آدمای بی بته و نانجیبین که گوسفندوار گوش و دمبشون رو عظما می‌بره و صداشونم درنمیاد.هاهاهاها. البته الان روزای خوش عظماس. بذار وقتش که برسه و پای تقسیم غنائم که به میون بیاد، چنان گلوی همو بجوند که بیا و ببین. حالا ملاحظه بفرمایین که چطوری می‌خواد پیشاپیش سوت و کوری بازار انتخاباتشو توجیه بکنه.هاهاهاها.


در این ۴۲ سال دستور کار تبلیغاتی دشمنان این‌گونه بوده که قبل از انتخابات می‌گویند مردم شرکت نخواهند کرد، بعد از شرکت مردم در انتخابات می‌گویند انتخابات مهندسی شده بوده و در مورد فرد انتخاب شده به‌عنوان رئیس‌جمهور هم می‌گویند او اختیاری ندارد.


موشکاف: هاهاهاها. آخه عظی! تو نمایش انتخابات مجلست که دیگه خودتونم مقر اومدین که مگس پر نمی‌زد، الانه سگ و سیله‌های خودتم آمار ۲۰درصد میدن. نکنه اونا هم دشمنان نظامن؟ هاهاهاها. حالا ملاحظه بفرمایین که عظی عجب فرمول محیر العقولی واسه گرم شدن تنور انتخاباتش کشف کرده.هاهاهاها.


ایشان مسائل سیاسی و فرهنگی را با اهمیت خواندند


مطالب مرتبط


موشکاف ۵خرداد۱۴۰۰ ـ عظی زده به سیم آخر


خامنه‌ای، بازندهٔ اصلی در سیرک انتخابات

لطفا به اشتراک بگذارید: