کلمات قصار از خمینی ملعون تا باقی شون ـ طوری نکنید که طوری بشود و مردم ....

طوری نکنید که طوری بشود و مردم فکر کنند طوری شده ـ کلمات قصار از خمینی ملعون تا باقی شون


آخوندهای خمینی صفت، تو مزخرف‌گویی و بی‌سر و ته صحبت کردن واقعاً پیرو خط امامشون هستن. رد پای بنیانگذار پرت و پلاگویی تو حرفهای همه‌شون دیده می‌شه.


خمینی، بهشت زهرا بهمن۵۷: «شما فقط به این دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی کنیم، دلخوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را آباد می‌کنیم و هم آخرت را».


خمینی: «قلمها را بشکنید و به‌اسلام پناه بیاورید»


خمینی ۱۹اسفند ـ کیهان: « ”جمهوری اسلامی“ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم» ما اسلام را می‌خواهیم. ملت ما اسلام را می‌خواهند... ملت ما یک‌پارچه خواهان جمهوری اسلامی است... کمونیستها هم باید ”جمهوری اسلامی“ بخواهند... همه باید جمهوری اسلامی بخواهند... قلمها را بشکنید و به‌اسلام پناه بیاورید. آنها که می‌خواهند کلمه ”دموکراتیک“ را بر این عبارت اضافه کنند؛ آنها غربزدگانی هستند که نمی‌فهمند جاهل‌اند... جمهوری دموکراتیک یعنی جمهوری غربی یعنی بی‌بندوباری غرب.


خمینی (خرداد ۱۳۵۸): «برای هر استخوانی میتینگی راه انداختن... قابل تحمّل نیست»
«هرکس اسم جمهوری اسلامی را ”دموکراتیک“ بگذارد این دشمن ماست هرکس ”جمهوری دموکراتیک“ بگوید این دشمن ماست برای این‌که اسلام را نمی‌خواهد. برای هر استخوانی (=اشاره دارد به دکتر مصدق) میتینگی راه‌انداختن و دنبال آن با اسلام مخالفت کردن قابل تحمّل نیست»... (کیهان ۵خرداد ۵۸).


مطالب مرتبط


چهارراه استراتژیک و تیغ کشی خامنه‌ای ـ طنز سیاسی


رخداد ـ دعوای مرده‌شورها در عزای نظام

لطفا به اشتراک بگذارید: