از بزرگترین اعیاد ایرانیان: سالگرد به درک واصل شدن خمینی ملعون مبارک

به مناسبت سالروز مرگ دجال خون آشام


روز ۱۳خرداد سال۱۳۶۸ خمینی ضدبشر مرد.


روح‌الله خمینی در سال۱۲۷۹شمسی در خمین متولد شد. پدرش مصطفی، پسر احمد هندی، پیش‌تر در کشمیر هندوستان زندگی می‌کرد


خمینی تا سن ۶۰سالگی در امور سیاسی دخالت نداشت. از سال۱۳۴۱ وارد سیاست شد و اعتراض‌هایی از موضع ارتجاعی به‌شاه کرد که اصلی‌ترین اعتراضش، دادن حق رأی به‌زنان بود. شاه نیز محدودیتهایی را برای وی ایجاد نمود.


در سال۱۳۴۳ خمینی به ترکیه و سپس به‌نجف تبعید شد و مجدداً سکوت و بی‌عملی سیاسی در پیش گرفت و به‌درس و طلبگی مشغول شد. در سال۱۳۵۶ به‌دنبال ۱۵سال مبارزات انقلابی مجاهدین و فداییها و دیگر مبارزین و فراهم شدن زمینه‌های یک انقلاب اجتماعی در ایران، دولت کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، شاه را ناگزیر از زمین گذاشتن شکنجه و اعدام و رفرمی در فضای سیاسی کشور نمود. در چنین شرایطی، خمینی با سوءاستفاده از عدم‌حضور رهبران مجاهدین و سایر نیروهای انقلابی که یا اعدام شده بودند و یا در زندان بودند، از فرصت استفاده نمود و با کمک شبکه آخوندی که در کنجی خزیده بودند، رهبری انقلاب مردم ایران را دزدید و شعارهای آن‌را به‌انحراف و ارتجاع کشید.


خمینی طی ۱۰سال سلطه ننگینش بر جامعه ایران، دستور اعدام ۱۲۰۰۰۰تن از زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز این میهن را به‌جرم آزادیخواهی صادر کرد. ۸سال جنگ خانمان‌سوز و ضدمیهنی با کشور عراق را ادامه داد و بیش از هزار میلیارددلار خسارت به‌مردم و اقتصاد ملی ایران وارد کرد.


بیش‌از ۲میلیون کشته و زخمی تنها در طرف مردم ایران به‌بار آورد و افزون بر ۸۰درصد جامعه ایران را به‌زیر خط فقر کشاند.


مطالب مرتبط


انتخابات تبدیل به یک کالبد بی‌روح شده است


خمینی ضدبشر، مُرد

لطفا به اشتراک بگذارید: