موشکاف ۱۵خرداد۱۴۰۰ ـ عظما از فرط گیجی و منگی دم سرنگونی، یه لگدی به شوربای نگهبانش زد

عظما از فرط گیجی و منگی دم سرنگونی، یه لگدی به شوربای نگهبانش زد ـ موشکاف ۱۵خرداد۱۴۰۰


موشکاف: سلام! به به! رفقا! دوستان! خودتون گل باشین، اما عمرتون عمر گل نباشه! هاهاهاها.عارضم به حضورتون که این عظمای فلک زده، از فرط گیجی و منگی دم سرنگونی، یه لگدی به شوربای نگهبانش زد، اونم چه لگدی. هاهاهاها.


در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیت شان نشده بود جفا شد ظلم شد نسبتهایی داده شد یا به خودشان یا به خانواده‌هایشان که واقعیت نداشت
مطالبه‌ام این است از دستگاههای مسئول که جبران کنند مواردی که یک گزارشی داده شده و خلاف واقع بوده مربوط به فرزند کسی مربوط به خانواده کسی این را بعد هم معلوم شد که خلاف واقع است این را جبران کنند و اعاده حیثیت کنند
موشکاف: هاهاهاها. عظی قاط زده و به پای خودش شلیک کرده.هاهاهاها. یارو کدخدایی هم توییت کرد که حرف عظما فصل الخطابه و اینا.هاهاها. آقا اینو گفت و آب از لب و لوچة جماعتی که چشم امید به لاریجانی دوخته بودن، راه افتاد . اما خبر اومد که نخیر! باید سماق بمکن.هاهاهاها. بیچاره‌ها خیطی بار آوردن.
شورای نگهبان ضمن تأکید بر حفظ حرمت اشخاص و محکوم نمودن هتک حرمت و حیثیت داوطلبان و خانواده‌های ایشان از کلیه رسانه‌ها موکداً می‌خواهد با توجه به محرمانه بودن بررسی صلاحیتها در این شورا و با عنایت به این‌که در بررسیها مجموعه‌یی از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارشهای نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده است
موشکاف: واویلا واویلا دوستان ملاحظه می‌فرمایین، یعنی یه توسری دیگه زد تو ملاج لاریجانی بدبخت و گفت نخیر علت رد صلاحیت لاریجانی با مدارک و مستندات بوده! هاهاهاها اما رفقا! ببینین چه خر تو خریه تو نظام که عظی مجبوره چنین ملق‌هایی بزنه هاهاهاها.مطالب مرتبط


موشکاف ۱۴خرداد۱۴۰۰ ـ تعزیه انتخابات نظام ولایت فقیه


ترس و نگرانی امام جمعه‌های خامنه‌ای از کسادی و تحریم شعبده انتخاباتی

لطفا به اشتراک بگذارید: