زاکانی به همتی گفت که اگر ما نامزد پوششی هستیم، شما نامزد روکشی هستید

نامزد پوششی، زاکانی به همتی: شما هم نامزد روکشی هستید!!!


زاکانی:


«ما اینجا می‌شینیم حرفهای گل و بلبل می‌زنیم از زنان، کدوم زنان رو آقای همتی سرش صحبت می‌کنه کدوم جوانان رو آقای همتی راجع بهش داره صحبت می‌کنه


اگر بنا باشه ماها کاندیداهای پوششی باشیم، جنابعالی کاندید روکشی هستی که اومدی روکش کنی ۸سال فاجعه ملت رو  که بر سر ملت آوردند، بعد هم من با عدد و رقم به شما ثابت می‌کنم»


پاسدار محسن رضائی:


«اصول‌گرا و اصلاح‌طلب دو تا سرمایه هستند ولی هم نفوذیها و هم بازیگران سیاسی و هم ماجراجویان زیادی در این ساختار سیاسی اجتماعی ما شکل گرفته»


رئیسی جلاد:


«خیلی چیز عجیبی است کسی در جایگاه در واقع کاندیدای ریاست‌جمهوری ظاهر میشه و در همین جایگاه می‌آید بیشترین حرفهای ساختار شکنانه را بیشترین حرفها را در ناامید کردن مردم در ایجاد سؤال و ابهام و شبهه در ذهن مردم ایجاد می‌کند بعد هم می‌گویند مردم ببینید ما آزادی نداریم من در دور انتخابات قبل در همین سالن به من بسیار اهانت شد من از هیچ‌کس شکایت نکردم رقیب ما که آقایان کارمندان اونها حساب می‌شوند ۲۰۰شکایت به دادگستری از دست دانشجو از دست پژوهشگر رسانه‌ای نماینده مجلس یک شکایت من نکردم»


زاکانی:


«بحث از نفوذ و چی و ۲۶تا جاسوس تو همین دولت می‌کنند. دولتی که امنیتی‌ترین دولت تاریخ ماست»مطالب مرتبط


انتخابات تبدیل به یک کالبد بی‌روح شده است


زاکانی؛ ارز وارد کشور می‌شود اما به حساب‌های مخفی مخشصی واریز می‌شود

لطفا به اشتراک بگذارید: