موشکاف ۲۹خرداد۱۴۰۰ ـ عظی بیچاره که دو روز قبل از نمایش انتخاباتش کاسة گدایی دست گرفته بود

عظی بیچاره که دو روز قبل از نمایش انتخاباتش کاسة گدایی دست گرفته بود ـ موشکاف ۲۹خرداد۱۴۰۰


موشکاف:‌ سلام و صد سلام به همة دوستان و رفقا! صفای وجودتون که گل کاشتین! عالی کار کردین! نه تنها انتخابات نظامو سوت و کور و مفتضح کردین بلکه از این سوت و کوری اونقده فیلم و کلیپ فرستادین که یکی از یکی باحال تر! هاهاهاها. عظی بیچاره که دو روز قبل از نمایش انتخاباتش کاسة گدایی دست گرفته بود، بازم به قول خودش مکرر اومد و سر صندوق رأی هم عجز و لابه کرد و کاسة گدایی چرخوند.هاهاهاها.


درست به همین دلیل است که عقل حکم می‌کند خرد انسان حکم می‌کند که در این آزمون بزرگ ملی و سراسری همه شرکت کنند. این‌که ما دعوت می‌کنیم مکرر مردم را به حضور در انتخابات این، اولین اثر و نتیجه این حضور به خود مردم برمی گردد! البته با حضور مردم، کشور امتیازات بزرگی را در عرصه بین‌المللی به دست می‌آورد. لکن آن که اول منتفع می‌شود، از این رأی دادن خود مردم هستند!


موشکاف: هاهاهاها. رفقا بوی دماغ سوخته رو می‌شنفین؟! هاهاهاها. البته عظی هم دماغش سوخته هم ریشش.هاهاهاها. آخه این بار ملت حسابی زدن تو پوزش و رک و رو گفتن رای نمی‌دیم رای ما سرنگونیه! هاهاهاها. تازه، این میزان رایی هم که ساختن با تقلبای نجومی بود. یه قلم گفتن همین که کسی که واسه رأی دادن میاد، کد ملی‌شو (ملی اش) رو بگه میتونه رای بده.هاهاهاا. حساب کن بسیجی مسیجیا و پاسدار ماسدارا که از صبح ساعت ۷ تا ۲شب مشغول رای دادن بودن چن بار رای دادن. هاهاهاها. آخه این بار، رو دروایسی رم کنار گذاشتن و بجای تمدیدهای ساعت به ساعت مثل انتخاباتای قبلی، همون اول کار گفتن تا ۲شب میشه رای داد.


مطالب مرتبط


موشکاف ۲۸خرداد۱۴۰۰ ـ تبریک برای تحریم سراسری سیرک انتخابات نظام


یک «نه» بزرگ و تاریخی

لطفا به اشتراک بگذارید: