موشکاف ۲تیر۱۴۰۰ ـ یارو خبیثی تو اولین کنفرانس مطبوعاتیش گذاشتن تو کاسه‌اش

یارو خبیثی تو اولین کنفرانس مطبوعاتیش گذاشتن تو کاسه‌اش ـ موشکاف ۲تیر۱۴۰۰


موشکاف: سلام! به به! دوستان با صفا و با معرفت! فدایی دارین!هاهاهاها. عرضم به حضورتون که یارو خبیثی تو اولین کنفرانس مطبوعاتیش بعد سیرک انتخابات نظام شرکت کرد. هاهاهاها. اما هنوز پاش به پاستور نرسیده گذاشتن تو کاسه‌اش که ای قاتل ۶۷، با این وضعیتت سر حقوق بشر میخوای غرب هم بری؟ هاهاهاها.


علیه شما تحریم‌هایی وجود دارد. سازمانهای مدافع حقوق بشر می گویند هزاران اعدام در زمانی که شما در کمیتة اعدام‌ها در سال ۱۳۶۷ بودید صورت گرفته است. در روزی که شما انتخاب شدید عفو بین الملل گفت شما باید بخاطر جنایت علیه بشریت تحت تحقیق قرار بگیرید.


آیا فکر می کنید این موضوعات برای شما در تعامل با رهبران جهان خصوصا رهبران غربی مشکل ساز باشد؟ و آیا شما قصد دارید به کشورهای غربی سفر کنید؟‌


از الجزیره انگلیسی هستم، و این سؤال را مطرح می‌کنم. جناب آقای رئیسی، تحریم‌هایی علیه جنابعالی وجود دارد و همین‌طور اتهاماتی علیه شما از سوی برخی سازمانهای حقوق‌بشری مطرح است، اخیرا سازمان عفو بین‌الملل اتهاماتی را وارد کرده‌اند در خصوص نقش شما در برخی از اعدامها، این مسأله چه تأثیری می‌تواند روی نحوه تعامل شما با دیگر رهبران کشورهای جهان داشته باشد به ویژه کشورهای غربی و این‌که آیا قصد دارید به کشورهای غربی سفر بکنید یا خیر؟


موشکاف: هاهاهاها. خبیثی! این تازه اول ماجراس! هر روز و هر شب باید به چنین سوالاتی پاسخ بدی. هاهاهاها. به قول معروف دشمن با پای خود آمد به گور. عظی هم با دست خودش یارو خبیثی رو کرد رئیس جمهور نظامش که چپ و راست بهش بگن قاتل ۶۷ و حسابشو برسن.هاهاهاها. تازه این از نتایج سحر است! بگذار تا صبح دولتش بدمد.هاهاهاها.مطالب مرتبط


موشکاف ۱تیر۱۴۰۰ ـ خر لنگ عظی و یه دست کردن نظام و پل سرنگونی


سراسیمگی جلاد ۶۷ در برخورد با پرسش قتل‌عام

لطفا به اشتراک بگذارید: