غرق شادی کردن فینیتو– طنز سیاسی

طنز سیاسی - غرق شادی کردن فینیتو


نگاهی طنز به وضعیت ایران تحت حاکمیت آخوندها


یک هم‌وطن:


این هم فیلم خوشحالی طرفداران حجت اسلام ابرام اعدام چی دارند خوشحالی می‌کنند اینجا میدان امام حسین است


نوبت خوشحالی ما هم می‌رسد ما استارت بزرگش را دیروز زدیم و یک گام خیلی خیلی بزرگ برداشتیم به‌سمت یک کشور آزاد


یک هم‌وطن:


خامنه‌ای خائن نمی‌تواند این نه بزرگ و شادی و پیروزی مردم را مصادره کنه


مرگ بر خامنه‌ای خائن


یک خانم هم‌وطن ـ ۲۹خرداد ۱۴۰۰:


جشن بزرگ پیروزی ملت ایران و تودهانی محکمی بر دهان همهٔ ولایتمداران


جشن بزرگ تحریم در چهلمین سالگرد مقاومت انقلابی سراسری، در آستانهٔ انفجار بزرگ اجتماعی نشانهٔ پیروزی محتوم مردم بر نظام پوسیدهٔ قتل‌عام است


تهران: ما اعضای مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ادامه دهندگان راه شهیدان، اسیران از ۳۰خرداد۶۰ تاکنون به فرماندهی کل ارتش آزادیبخش برادر مسعود اعلام آمادگی برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه می‌کنیم


ساری: نام ما را هم در ارتش آزادیبخش مؤسسان پنجم بنویسید


کرج: برادر مسعود ما را در مؤسسان پنجم ثبت نام کن حاضر حاضر حاضرمطالب مرتبط


رد صلاحیت در فینیتو– طنز سیاسی


نمای روز ـ پیروزی در آستانهٔ انفجار بزرگ اجتماعی

لطفا به اشتراک بگذارید: