اژه‌ای رئیس قوه قضائیه شد ـ فرشته عدالت در حکومت خامنه‌ای

فرشته عدالت در حکومت خامنه‌ای؟ ـ اژه‌ای رئیس قوه قضائیه شد


آخوند دژخیم غلامحسین اژه‌ای رئیس جدید قضاییه جلادان، در نمایشی با شرکت آخوند گلپایگانی رئیس دفتر خامنه‌ای و رئیسی جلاد و پاسدار قالیباف (یعنی سران جدید سه قوه ولایت، بدون حضور حسن روحانی) و با شرکت شماری از سرکردگان قضاییه جلادان از جمله آخوند نیری یکی از چهار جلاد هیات مرگ خمینی برای قتل‌عام مجاهدین کارش را در شروع کرد.


آخوند گلپایگانی رئیس دفتر خامنه‌ای تأکید کرد که نظام آخوندی «نعمتی است که ما باید با چنگ و دندان نگهداریم» و درباره ویژگی اژه‌ای گفت: یک ویژگی او قاطعیت است همان که امروز نیازمندیم اگر به یقین رسیدند شخصی یا اشخاصی متخلف هستند چشم‌هایش را می‌بندد و حکم صادر می‌کند».


وی از تحریم سیرک انتخاباتی سوز و گداز کرد ولی با با وقاحتی که از پیشکار مستقیم خلیفه وقیح ارتجاع بر می‌آید، مدعی شد در حالیکه این نمایش انتخاباتی توسط «آدمهای فراری» زیر بمباران تحریم بود، رئیسی بالاترین رأی را آورد!


وی هم‌چنین فاش کرد که اژه‌ای در اتاق خامنه‌ای می‌خواسته توی گوش یکی از سرکردگان دیگر نظام بزند!مطالب مرتبط


اژه‌ای رئیس قوه قضائیه شد ـ گوش‌خواری و سوت بلبلی اژه‌ای ترند رسانه‌های اجتماعی شد


نمایش روحوضی تحلیف اژه‌ای رئیس گوشخوار قضاییه جلادان

لطفا به اشتراک بگذارید: