ماهیت رژیم ولایت فقیه و تناقض ادعاهای آن با واقعیت از مسعود فرشچی

تناقض ادعاهای رژیم ولایت فقیه با واقعیت آن از زبان مسعود فرشچی


یکی از موقعیتهایی که ایجاد طنز می‌کند و در صحنه‌های کمدی مورد استفاده قرار می‌گیرد صحنه‌های متناقض یا به اصطلاح فوق متناقض است.
خیلی وقتها این صحنه‌های خنده‌داری ایجاد می‌شود مثل یک آدم ضعیف الجثه‌ای که باید یک کار سنگینی انجام دهد یا یک آدم عظیم الجثه‌ای که باید روی یک صندلی کوچک بنشیند.
این عدم تطابق وضعیتهای فوق متناقض ایجاد می‌کند که می تواند دستمایه طنز باشد.
سرتاپای رژیم آخوندی در این وضعیت است.
یک رژیم پوسیده و داغون در سراشیب سقوط بجای اینکه این واقعیت را تداعی بکند ادعای ابرقدرت بودن و شاخ و شانه کشیدن برای کل دنیا را دارد.
یک ولی فقیه به قول آدمهای رژیم یک روزه خوان دو زاری که در قم هم او را قبول ندارند ادعای رهبری و ولایت فقیه کل مسلمین جهان را دارد.
این اتفاقات که می‌افتد خنده‌دار می‌شود. باید بگوید که من مرجع مسلمان خارج کشور هستم و ولی فقیه مسلمان داخل کشور.
می‌گوید اگر تو خوب بیل می‌زنی برو باغچه خانه خودتان را بیل بزن.
وقتی تو را در قم قبول ندارند چطور می‌خواهی در ریودوژانیرو و سوئد و جاهای دیگر قبول کنند.
صحنه ساختارش طنز است.
جمله ای از زنده یاد غلامحسین ساعدی را یادم می‌آورد که می گفت یک اژدها را مجسم کنید که تک تک اعضای بدنش زمخت و در عین حال خنده دار هستند ولی وقتی این اعضای مضحک به هم می‌پیوند دیگر یک موجود خطرناکی بوجود می‌آید که دیگر نباید به آن خندید بلکه باید آنرا از بین برد تا زندگی مردمی که به مخاطره افتاده را نجات داد.مطالب مرتبط


اهمیت سیمای آزادی و تعهدات مسئولان آن به بیان مسعود فرشچی


زندگینامهٔ مسعود فرشچی قهرمان پاکباز مجاهد خلق از مسئولان و برنامه‌سازان سیمای آزادی

لطفا به اشتراک بگذارید: