رسالت: عطش کهنه عدالت؛ خامنه‌ای عامل بستن آب و تشنگی و قتل مردم خوزستان

رسالت: عطش کهنه عدالت؛...خامنه‌ای عامل بستن آب ، و تشنگی و قتل مردم خوزستان ـ رسالت


یک هم‌وطن از خوزستان ـ ۲۸تیر ۱۴۰۰:


چه آب را قطع کنن، چه غذا را قطع کنن، تا آخرین قطره خون اینجا ایستادیم.


نه شلتوک، نه کنجد، نه لوبیا نه آب شربی هیچ. یعنی این مردم‌رو کشتن.


سرانجام ۵روز پس از داغ و گلوله و تشنگی در خوزستان، آخوند شیاد به صحنه آمد و وقیحانه گفت:


آخوند روحانی ـ ۲۸تیر ۱۴۰۰:


حالا مردم خوزستان به‌رغم این‌که توصیه ما این بوده که آنجا برنج کاری نشود ولی خوب سالهاست برنج کاری هم انجام می‌دهند خود آن هم مزید بر علت شده


اعتراض و افشاگری یک هم‌وطن از خوزستان ـ ۲۸تیر ۱۴۰۰:


ما از این زمین فکر نکنید میریم. نمی‌ریم. یزید ۷۲نفر را کشت شما میلیونها را کشتید.


آخوند روحانی ـ ۲۸تیر ۱۴۰۰:


دولت لحظه‌ای نیست که به فکر مردم نباشه


یک روزنامه حکومتی با یادآوری قیام سراوان و حوادث خون‌بار آبان هشدار داد:


روزنامه آرمان ـ ۲۸تیر ۱۴۰۰:


اگر امروز هم به راه‌حل کوتاه‌مدت یا قهری برای رفع اعتراضات در خوزستان بسنده شود، نه رفع مشکلات عدیده آنها یقینا دوباره حوادث تلخ تکرار و تکرار خواهند شد. امروز مردم روزبه‌روز به این اعتراضات اضافه می‌شوند. باید صدای آنها را شنید.مطالب مرتبط


رسالت : حضور پرشور کاندیداها!؛ …سیرک و شعبده انتخابات نظام


نمای روز ـ قیام خوزستان شمارش معکوس برای پایان نظام

لطفا به اشتراک بگذارید: