۱۲ مرداد آخوند جلاد رئیسی به پاستور می‌رود: شاید

شاید ۱۲مرداد آخوند جلاد رئیسی به پاستور می‌رود!


آخوند رئیسی: الان چه باید کرد در این قضیه


آخوند روحانی ـ ۳۱تیر ۱۴۰۰: انتقاد در چارچوب قانون اشکال ندارد..


یک خانم هم‌وطن:


شما بزرگترین دروغ گوهای تاریخید، شما می‌خواهید آدمها نفهمند روزانه چند نفر را می‌کشید. شما به جرم تشنگی به جوانان خوزستان گلوله زدید. ما از شما تنفر داریم ما از شما خشمگینیم و خشم ما دارد از قدرت شما بزرگتر می‌شود بترسید.


آخوند روحانی ـ ۳۱تیر ۱۴۰۰:


یک عده‌یی که گاهی سخنان و شعارهای ناصحیح می‌دهند باید جدا کنیم حالا چند صد نفر مردم خوزستان نیستند.


جوانان شورشگر در ایذه: مرگ بر خامنه‌ای - مرگ بر خامنه‌ای


آخوند رئیسی ـ ۳۱تیر ۱۴۰۰: الان مسائل خوزستان انباشته شده چند مسأله با هم عجین شده و شده دغدغه ما


جلاد خون‌آشام که در وحشت از خشم جوانان دم از نگرانی مردم می‌زند نمی‌گوید این مشکلات را سپاه پاسداران با غارت خاک و آب میهن ایجاد کرد.مطالب مرتبط


رئیسی وعده داد بازگشت ایرانیان خارج از کشور را تسهیل کند


نمای روز ـ وحشت جلاد و شیاد از قیام خوزستان

لطفا به اشتراک بگذارید: