اتحاد کلید پیروزی ـ تبریز قهرمان به پشتیبانی از خوزستان مظلوم بپاخاست

تبریز قهرمان به پشتیبانی از خوزستان مظلوم بپاخاست ـ اتحاد کلید پیروزی


خبرگزاری رویترز ۲مرداد ۱۴۰۰ در رابطه با تظاهرات مردم تبریز در حمایت از قیام خوزستان نوشت:


ایرانیانی که در تبریز زندگی می‌کنند، در۲ مرداد به خیابان‌ها ریختند تا همبستگی خود را با مردمی که از کمبود آب در استان خوزستان این کشور رنج می‌برند، نشان دهند.


نیروهای امنیتی علیه تظاهر کنندگان دخالت کردند تا جمعیت را پراکنده کنند.


برخی از تظاهر کنندگان دستگیر شدند.


ضمنا، فعالان حقوق‌بشر گفتند که تعداد تلفات جانی از اعتراضات اخیر در استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران به ۱۰تن افزایش یافته است، در حالی که ۱۰۲تن توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده‌اند.مطالب مرتبط


موشکاف ۳مرداد۱۴۰۰ ـ دست مریزاد به بچه‌های قیام از خوزستان و تبریز تا لرستان و میبد


قیام تشنگان آب و آزادی بال می‌گسترد

لطفا به اشتراک بگذارید: