دوبله طنز ـ صحبت بعضی از شخصیتها درباره انتخاب رئیسی

صحبت بعضی از شخصیتها درباره انتخاب رئیسی ـ دوبله طنز


دوستانم به‌روشنی صحبت می‌کنم. انتخابات اخیر که رئیسی را روی کار آورد خبر بدی برای ایران، برای حقوق‌بشر، برای حاکمیت قانون وهم‌چنین به‌نظر من برای امنیت منطقه است.


نحوه‌یی که این انتخابات سازماندهی شده بود بار دیگر نشان داد که ایران با حاکمیت رژیم کنونی هرگز به یک دموکراسی تبدیل نخواهد شد.


در مطبوعات غربی بسیار بحث اصول‌گرا و اصلاح‌طلب می‌شود. ولی من فکر می‌کنم تا وقتیکه خامنه‌ای قدرت مطلق را در دست دارد این بحث یک برداشت غلط است... .


این واقعیت که حتی به احمدی‌نژاد هم اجازه داده نشد که برای انتخابات کاندیدا شود باعث می‌شود که ما نگران وضعیتی بدتر از این باشیم.


۶۰۰ نامزد اسم نویسی کرده بودند. همه به غیر از ۷نفر توسط شورای نگهبان که توسط خامنه‌ای کنترل می‌شود رد صلاحیت شدند. خامنه‌ای خودش نامزد ها را دست چین کرد. هر کاندیدایی که باعث می‍شد نتواند سیاستش را پیش ببرد حذف کرد. بنابراین این یک انتخاب جعلی بود. و می‌توانیم مطمئن باشیم که آمار رسمی نیز دستکاری شده هستند. برای جامعه ایران این انتخاب یک فاجعه بود.


اگر با استفاده از اینترنت نگاهی نزدیکتر به جوانان بکنید. به مسائل اجتماعی از قبیل قوانین پوشش یا استفاده از اینترنت فکر می‌کنم به‌سرعت پی خواهید برد که امیدهای ما به اصلاحات دوباره از بین رفته‌اند.مطالب مرتبط


اگر شخصی مانند رئیسی وارد نمی‌شد، نظام دچار بن‌بست می‌شد ـ راه حل خامنه‌ای


گردهمایی جهانی ایران آزاد؛ سخنرانی گی فرهود فستاد، پِتره رومن، ماتئو رنتزی و سید احمد غزالی

لطفا به اشتراک بگذارید: