در غرقاب بحرانها و اعتراضات ـ مراسم تنفیذ رئیسی برگزار شد

مراسم تنفیذ رئیسی برگزار شد! ـ در غرقاب بحرانها و اعتراضات


روز سه‌شنبه با مراسم تنفیذ آخوند جلاد رئیسی، به‌عنوان رئیس‌جمهور استبداد ولایت‌فقیه، رژیم آخوندی رسماً وارد مرحله جدیدی شد و تکپایگی و انقباض که با انتصاب رئیسی کلید خورده بود، اجرایی شد.


اگر اظهارات آخوند رئیسی را ملاک قضاوت قرار دهیم، او به‌کرات کلمهٔ «تحول» را در مورد دولت خود، به‌کار برد و از جمله گفت: «از دولت جدید آنچه مردم خواستند یک تحول است این تحول اجتناب‌ناپذیر است برای کشور باید این تحول اتفاق بیفتد برنامه دولت برنامه تحول است».


اما در بقیهٔ اظهارات او رد مشخصی نبود که از آن بتوان فهمید منظور وی از تحول چیست، جز تکرار همان شعارهای تو خالی همیشگی: «پیام مردم در ۲۸خرداد (روز برگزاری نمایش انتخابات) پیام تحول خواهی بود، پیام عدالت خواهی بود، پیام مبارزه با فساد، مبارزه با فقر و مبارزه با تبعیض بود».


جالب این‌که اگر نمایش ۲۸خرداد پیامی داشت که داشت، آن پیام با «نه» قاطع و تحریم یکپارچهٔ مردم ایران، این بود که این رژیم هیچگونه مشروعیتی ندارد و در تمامیتش باید گور خود را گم کند؛


همان پیامی که خامنه‌ای هم در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ نتوانست از کنار آن بگذرد و غیظ و گزیدگی خود از آن را پنهان کند: «یک توطئه تحریم انتخاباتی طراحی شده بود در سیاست دشمنان جمهوری اسلامی».مطالب مرتبط


ظریف گفت: هر تصمیم آقای رئیسی روی چشم ما جا دارد


نمایش تنفیذ، پردهٔ اول یا پردهٔ آخر؟

لطفا به اشتراک بگذارید: