این یک قانون مبارزه است: نامتعادل کردن حکومت با اقدامات ساده توسط بی‌نام و نشانها

خیلی وقتها آدمهای بی‌نام و نشان با اقدامات ساده یک حکومت را نامتعادل می‌کنند! ـ این یک قانون مبارزه است


ابراز وحشت از انفجار اجتماعی در تقدیر، این روزها از طرف تمام باندهای حاکم شنیده می‌شود. و هیچ هم ابایی هم ندارند که بگویند نگرانی‌شان در اساس از شکاف فزاینده طبقاتی است که بر اثر تداوم غارت و چپاول مال مردم ایجاد شده است.


این ابراز وحشت‌ها نشان این است که رژیم طی سالیان نه خواسته است با غارت و چپاول مبارزه کند و نه می‌تواند. علت آنرا هم به‌سادگی این است که به‌قول معروف چاقو دستهٔ خودش را نمی‌برد.


به‌رغم این‌که طبق معمول می‌بایستی نمایشهای حکومتی عید قربان، به دود و دم برای اقتدار نظام اختصاص یابد اما در مشهد آخوند علم‌الهدی گماشتهٔ خامنه‌ای روز ۲۱مرداد، نتوانست ابراز وحشت خود را به روز دیگری موکول کند و نگرانیش از امکان انفجار اجتماعی را به این صورت بیان کرد: «اونهایی که کاملاً درمانده هستند اگر قشر قانع مستاصل شد دشمن به نتیجه رسیده است و دشمن به هدف رسیده این تمام انگیزه دشمن در تهاجم اقتصادی و تحریم‌هاست...جریان معیشتی مردم در اقشار آسیب پذیر را تأمین کنید اینها مستاصل نشوند».


این آخوند شیاد مدعی است فشار به اقشار ضعیف ناشی از تحریم هاست در حالی که بسیاری از باندهای حاکم به عاملی اصلی فشارها اذعان کرده‌اندمطالب مرتبط


در غرقاب بحرانها و اعتراضات ـ مراسم تنفیذ رئیسی برگزار شد


«این وضعیت خطرناکی است»!

لطفا به اشتراک بگذارید: