گمانه‌زنیها در رابطه با ترکیب کابینه دولت آخوند رئیسی ـ از حالا شروع شد

از حالا شروع شد: گمانه‌زنیها در رابطه با ترکیب کابینه دولت آخوند رئیسی!


هنوز آخوند جلاد ابراهیم رئیسی اعضای دولتش را به مجلس ارتجاع معرفی نکرده رسانه‌ها و عناصر هر دو باند رژیم از مشکلات بی‌شماری بر سرراه آن می‌گویند ومی‌نویسند.


عده‌یی پیش‌بینی می‌کنند دولت او هم مانند دولت روحانی با شکست مواجه می‌شود و در حل مشکلات ناموفق است، عده‌یی هم اگر چه به‌طور قطعی چنین پیش‌بینی نمی‌کنند اما نگران عدم موفقیت آن هستند.


در یک‌کلام نگرانی این است که مانند دولت روحانی و به بیان مقاله‌نویس روزنامه جوان وابسته به سپاه، دولت «مستغرق» از کار در بیاید.


در زمینه تشکیل کابینه اوضاع آن‌چنان به هم ریخته است و دسته‌جات درونی باند خامنه‌ای دنبال سهم‌خواهی از کابینه هستند که اسدالله بادامچیان از دارو دسته فاشیستی مؤتلفه در رابطه با کابینه او گفت: «مردم (بخوانیدنفرات رژیم) که به او رأی دادند، رأی ندادند که ایشان یک آش شله قلمکاری تشکیل بدهد.


رئیس‌جمهوری که تحت فشار گروهها قرار گیرد نمی‌تواند، خودش باشد» (روزنامه شرق ۱۴مرداد ۱۴۰۰). پیش‌بینی روزنامه آرمان هم این است کشور «دچار ناامنی اقتصادی و بی‌ثباتی در قیمتها است» و این سؤال مطرح است که دولت رئیسی چگونه می‌تواند به این اوضاع نابسامان و «وضعیت زیست مردم بهبودبخشد» و «سؤال اصلی این است که این منابع (منابع بهبود زیست مردم) از چه محلی تأمین خواهد شد؟ و موفقیت دولت سیزدهم در شک و ابهام قرار دارد»مطالب مرتبط


کاکو، نوید و آرمانش رو فراموش نکن


دولت رئیسی جلاد: اعتراف پیشاپیش به بی‌راه‌حلی

لطفا به اشتراک بگذارید: