مهمان هفته پیک شادی ـ اثبات نظریه انیشتین توسط نظام آخوندی ـ کرونا ـ واکسن

اثبات نظریه انیشتین توسط نظام آخوندی ـ کرونا ـ واکسن ـ مهمان هفته پیک شادی


واکسن روسی به بازار آمده


از برایش یک خریدار آمده


واکسنی عظما پسند و بی‌خطر


هست از هر حیث خوب و بی‌ضرر


رأی «آقا» از برایش مثبت است


چون ز روس آید خیالش راحت است


واکسنی مقبول او از هر لحاظ


می‌کند ما را ز «فایزر» بی‌نیاز


نه زنی ریشو شد از تزریق آن


نیِ شوند مردان عقیم و ناتوان


جنس روسی محکم است و بادوام


واکسنش هم هست محبوب نظام


یک وزیر بانمک در وصف آن


گفت تأییدش کنم بی‌گفتمان


هم‌چنین تأیید کرد آن را «ظریف»


گفت این باشد کرونا را حریف


«ماله کش» پیک جناب رهبر است


گاه دلال است و گه واکسن‌خر است


گفت ویروس کرونا اینچنین


من نه تنها باشم اندر این زمین


حضرت «آقا» چو الگوی من است


همره و همکار و همخوی من است


راه را از بهر من هموار کرد


در شراکت با من او کشتار کرد


راه را بر واکسن با اعتبار


کرد مسدود رهبر عمامه دار


شخص عظما خشم ملت را چو دید


چاره را جز واکسن روسی ندید


راه و تاکتیکی که ایشان برگزید


افتضاح دیگری لیکن خرید


او نه دنبال خرید واکسن است


این ابوالویروس وضعش روشن است


چونکه مهلکتر از این ویروس نیست


چاره هم جز مرگ این منحوس نیست


گر کرونا واکسنی از بهر آن


گشت تولید النهایه در جهان


لیک ویروس ولایت واکسنش


نیست جز در آتشی افکندنشمطالب مرتبط


مهمان هفته پیک شادی ـ اقدامات نظام برای مقابله با بحران آب خوزستان


گوشمالی یک آخوند موسوم به امر به معروف در پردیسان قم

لطفا به اشتراک بگذارید: