در وعده‌های رئیسی در مراسم تحلیف آمد: ایجاد نشاط ملی و شور اجتماعی در جامعه

ایجاد نشاط ملی و شور اجتماعی در جامعه ـ در وعده‌های رئیسی در مراسم تحلیف آمد


یک جوان شورشی از تهران:


خامنه‌ای با آوردن این جلاد ۶۷ رئیسی و دادن حکم تنفیذ به اون به خیال خودش می خواهد جلوی قیام مردم را بگیرد اما کور خوانده به‌قول معرف دشمن به پای خود آمد به گور


در نظام ولایت فقیه تنفیذ وسیله‌ای برای اعمال خودکامگی و تحلیف، سوگند به سرسپاری و حفظ نظام ولایت است


یک جوان شورشی از بندرعباس:


رئیسی جلاد ۶۷ در حالی حکم تنفیذش را گرفت که مردم در شهرهای مختلف یک شعار داشتن و اون فریادهای مرگ بر خامنه‌ای بود که از سرتاسر ایران عزیز بگوش می‌رسید


یک جوان شورشی از تبریز:


می خواهم به‌عنوان یک کانون شورشی از دیار بابک به تو جلاد ۶۷ بگویم سرنگونی شما نزدیک است و تو میخی هستی بر تابوت خامنه‌ای ملعون. بجنگ تا بجنگیم


این است پاسخ مردم به تنفیذ جلاد و نظام خودکامه ولایت فقیه


جوانان شورشی از گرگان ـ مرداد ۱۴۰۰:


مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر رئیسی


درود بر رجویمطالب مرتبط


گمانه‌زنیها در رابطه با ترکیب کابینه دولت آخوند رئیسی ـ از حالا شروع شد


نمای روز ـ جلاد۶۷ میخی بر تابوت نظام ولایت فقیه!

لطفا به اشتراک بگذارید: