روزان : آخرین گمانه‌زنی ها از ترکیب کابینه ؛...سرجلاد رییسی و کابینه جلادان!

آخرین گمانه‌زنی ها از ترکیب کابینه ؛...سرجلاد رییسی و کابینه جلادان ـ روزان


به‌رغم اعلام تعیین روز یکشنبه برای معرفی کابینه آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، وضعیت بحرانی رژیم باعث تعویق آن شد.


اقتصاد آنلاین رژیم روز ۱۷مرداد نوشت، پس از تغییرات دقیقه ۹۰ رئیسی در لیست وزرای اقتصادی که بدون هماهنگی مخبر، معاون اول او انجام شده بود، اعلام لیست اعضای کابینه به تأخیر افتاد. مخبر گفته با این افراد نمی‌شود اقتصاد را در شرایط بحرانی فعلی مدیریت کرد. تاریخ بعدی اعلام شده برای معرفی کابینه رئیسی جلاد روز سه‌شنبه است.


در همین حال، یک عضو مجلس ارتجاع در مورد معرفی اعضای کابینه به رئیس‌جمهور رژیم هشدار داد.


محمودوند، مجلس رژیم ۱۷مرداد۱۴۰۰: من می‌خواهم اولین تذکر رسمی را به رئیس‌جمهور محترم بدهم اولین و مهمترین نمود کار شما در انتخاب وزرا و اعضای هیأت دولت متجلی می‌شود و مبنای قضاوت ملت ایران خواهد شد!


در همین حال، رئیسی جلاد، دژخیم اسماعیلی سخنگوی قضاییه خامنه‌ای را به‌سمت رئیس دفتر خودش منصوب کرد.مطالب مرتبط


روزان : آشتی مصلحتی !


تعویق در معرفی کابینه آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، به‌دلیل وضعیت بحرانی رژیم


لطفا به اشتراک بگذارید: