نوحه یاد امام هیولا ـ طنز سیاسی و خنده‌دار

طنز سیاسی و خنده‌دار ـ نوحه یاد امام هیولا


ز کجا آمدی ای دیو که بودی ای شیخ


بدتر از هر چه هیولا تو بودی ای شیخ


تو چه هستی که فقط مکر و شررات داری


گوی سبقت تو ز شیطان بربودی ای شیخ


چهل و یک سال تو دارایی یک ملت را


بردی و خوردی و غارت بنمودی ای شیخ


ای که آباد نمودی همه قبرستانها


ملتی را تو عزا دار نمودی ای شیخ


بهترین پاکترین مردم این میهن را


سالها کشتی و تعزیر نمودی ای شیخ


جنگ و ویرانی و مرگ و ستم و ماتم را


روز و شب بر سر منبر بستودی ای شیخ


حق آزادی یک ملت و یک میهن را


نفی کردی همه را غصب نمودی ای شیخ


کلماتی که همه پاک و مقدس بودند


تهی از معنی و آلوده نمودی ای شیخ


همه ایام وطن شیون و زاری کردی


خنده و شادی دلها بربودی ای شیخ


شرح اعمال تو افزون ز دو صد مثنوی است


حاکم سفلهٔ جبار تو بودی ای شیخ


حاصل آنچه بکردی در این دهها سال


آتشی بهر خود آماده نمودی ای شیخ


شورش و خیزش بنیان کنی‌ات در پیش است


به سوی مزبله در حال فرودی ای شیخ
مطالب مرتبط


طنز صداگذاری مراسم انتقال آفتابه به عزیز دل عظما- رئیسی ـ دیپ فیک


ای شیخ...

لطفا به اشتراک بگذارید: