باتلاق خامنه و رئیسی ـ راه گریزی نیست

راه گریزی نیست ـ باتلاق خامنه و رئیسی


«عبرت» رژیمی به ته خط رسیده است که طی ۴۲سال غارت و ستم و جنگ‌افروزی و تروریسم تمامی ذخایر استراتژیکش به ته رسیده است. عبرت نظامی در گل‌مانده است که آن‌قدر در ستیز با جبهه مقابل خود، یعنی مردم، مجاهدین و مقاومت ایران سائیده، مستهلک، خسته و فرسوده شده که در بحرانی‌ترین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود به‌جای تلاش برای کاستن از تضادهای درونی، ولی‌فقیهش نمآهنگ آن‌چنانی علیه باند رقیب منتشر می‌کند؛ دفتر رفسنجانی هم با نشر نمآهنگی رفسنجانی را نشان می‌دهد که می‌گوید «به خامنه‌ای گفتم قیامت باید جواب دهید!»؛ و روحانی هم در آخرین روز ریاست جمهوری‌اش می‌گوید «چرا این‌قدر به‌صورت هم چنگ می‌کشیم؟!».


عبرت رژیمی است آن‌قدر پوسیده و ناتوان که حتی وقتی به گفتهٴ خودش «فرصت» تغییر دولت در آمریکا پیش می‌آید و همگی «ذوق‌زده» می‌شوند که سیاست مماشات برخواهد گشت، اما پشت میز گراندهتل حتی توان کمترین مانوری برای گرفتن امتیاز ندارد و این‌گونه فرصتها را از دست می‌دهد و هم‌چنان بین پتک تحریم و سندان خفگی دست و پا می‌زند.


عبرت رژیمی است که در برابر جامعه‌یی جوشان و انقلابی نمی‌تواند تکان بخورد و هر روز باید با درد و وحشت شاهد خیزش در یک شهر و استان باشد؛ و هر روز شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» چون نیزه‌هایی مرگ آفرین بر پیکر فرتوتش فرو رود و توان مهار قیام را نداشته باشد.


آری، این است «عبرت» واقعی! رژیمی گرفتار بحران «بی‌راه‌حلی» که در هیچ پهنه‌ای پاسخی واقعی برای حل تضادها و عبور از بحرانها ندارد و باید شاهد فرو رفتن لحظه به لحظهٔ تمامیتش در باتلاق مرگ و نابودی باشد.مطالب مرتبط


اعلام شد: کابینه پیشنهادی رئیسی


«عبرت» چیست و برای کیست؟


لطفا به اشتراک بگذارید: