توسعه ایرانی :«هک » و دری که «نیمه باز» شد عذرخواهی از خامنه‌ای بخاطر درز جنایاتش

«هک » ودری که «نیمه باز» شد؛...عذرخواهی ازخامنه ای بخاطر درز گوشه ای از جنایات نظام اش دراوین ـ توسعه ایرانی


در فرهنگ رسانه، از برخی خبرهای مهم و تاثیرگذار به‌عنوان یک «بمب خبری» یاد می‌شود. البته بسیاری از رسانه‌های «زرد» صرفاً برای جلب توجه و جنجال سازی چنین تیترهایی را به کار می‌گیرند تا مخاطب را جذب کنند؛ اما با هر معیاری، خبر «هک شدن دوربینهای مداربسته زندان اوین» یک بمب خبری واقعی بود که به قطع و یقین می‌توان گفت دامنه تاثیر‌گذاری و تبعات آن گسترده‌تر هم خواهد شد.


با ورود محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندانهای حکومت آخوندی، با «تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی» مهر تأیید رسمی بر این افشاگری خورد.


جالب توجه آن‌که این جلاد که گویا برای اولین بار در حیات نکبت‌بار خود ناگزیر از عذرخواهی شده است، نشان داد که نمی‌داند از چه کسی باید عذر خواست؛ او هیچ عذرخواهی از قربانی و قربانیان شکنجه و بدرفتاری نکرد، بلکه برعکس از زندان‌بانان «شریف» جنایتکار پوزش خواست و در ادامه هم آسمان و ریسمان را به هم بافت تا به‌نحوی از خامنه‌ای عذرخواهی کند! صد البته روشن است که این عذرخواهی هیچ ربطی به شکنجه ندارد، بلکه به‌خاطر «لو رفتن» جنایات زیر عبای خامنه‌ای دست تضرع به دامن عبای ولایت برده است!
مطالب مرتبط


توسعه ایرانی : تمدید ماموریت در ۹۵ سالگی؛ جنتی« نمیرالدوله» بار دیگر دبیر شورای نگهبان شد!


تصاویر شکنجه‌گاه اوین اخگری بر ریش نظام


لطفا به اشتراک بگذارید: