هک شدن دوربینهای اوین ـ بدرفتاری با زندانیان ـ رئیس سازمان زندانها عذرخواهی کرد

رئیس سازمان زندانها عذرخواهی کرد ـ هک شدن دوربینهای اوین ـ بدرفتاری با زندانیان


سه روز پس از انتشار تصاویر برخی دوربینهای هک شده در زندان اوین در شبکه‌های اجتماعی که گوشه‌یی از رفتار دردناک و ضدانسانی مأموران خامنه‌ای را با زندانیان بی‌دفاع نشان می‌دهد، رئیس سازمان زندانهای رژیم، جانوری به نام حاج محمدی در یک اعتراف تحمیلی و تصدیق ناگزیر به واقعی بودن تصاویر هک شده از دوربینهای شکنجه‌گاه اوین اذعان کرد. اما در منتهای مسخرگی و ابتذال به عذرخواهی از خامنه‌ای و زندانبانان بی‌شرف رژیم پرداخت و این وحوش را «زندانبانان شریف» لقب داد.


پیداست که قبول مسئولیت و عذرخواهی توسط یک مهرهٔ دست چندم، تلاش مذبوحانه و بیهوده برای دربردن خامنه‌ای خلیفهٔ ارتجاع و سرجلاد رئیسی رئیس‌جمهور رژیم و سردژخیم اژه‌ای رئیس قوه قضاییه آخوندهاست.


وانگهی همه کسانی که در ۴۳سال گذشته زندانهای فاشیسم دینی را تجربه کرده و شاهد اعدام و شلاق‌زدن در جمعه‌بازارهای آن بوده‌اند به‌روشنی روز می‌دانند که این تصاویر دردناک جزء بسیار کوچکی از واقعیت رژیم اعدام و قتل‌عام و شکنجه‌های توصیف‌ناپذیر درباره بیش از نیم میلیون زندانی سیاسی دستگیر شده است که ۱۲۰هزار نفر از آنها اعدام شده‌اند.مطالب مرتبط


مجلس وزرای پیشنهادی رئیسی را تایید کرد


تصدیق ناگزیر و اعتراف تحمیلی رئیس زندانهای رژیم به واقعی بودن تصاویر هک شده از دوربینهای شکنجه‌گاه اوین

لطفا به اشتراک بگذارید: