کرونا و گاو خامنه‌ای ـ دیدار حقانی و نمکی با عظما در ای سی یو ـ انیمیشن طنز سیاسی

انیمیشن طنز سیاسی ـ کرونا و گاو خامنه‌ای ـ دیدار حقانی و نمکی با عظما در ای سی یو


عظمای ولایت گفت با منطق ملایی


واکسن نخرید هرگز از هرکس و هر جایی


گر کشته شود ملت از حمله‌ این ویروس


احسنت به این همکار ویروس کرونایی


ما همره این ویروس هم بوده و هم هستیم


آن رتبه پایینی ما مسند بالایی


گفتیم که تحریمات ما را ندهد امکان


گفتند خرید آزاد، از هرکس و هر جایی


گفتیم «اف اِی تی اف» شد مانع این اقدام


گفتند ندارد منع داروی کرونایی


گفتیم که خود باشیم در مرحله تولید


خندید ز غضب ملت بر حیله ملایی


اکنون که شده افشا هر حیله و ترفندی


دستور دهیم ناچار از موضع عظمایی


هر واکسن غربی را تحریم کنیم یکسر


از «فایزر» و از «آکسفورد» یا نوع «مُدرنا» یی


ممنوع نَبُود اما از بهر بقای ما


وارد بشود هر نوع ابزاری و کالایی


لازم بُوَد و واجب البته خرید آن


آمریکایی و چینی یا نوع اروپایی


فتوای «امام» این است، ابقاء نظام «اوجَب»


بر هر عملِ واجب از منظر ملایی


از بهر بقای خود برجان بخرید «آقا»


هم مضحکهٔ عالم هم خواری و رسوایی


گفتا چنین رندی با شیخی شقاوت خو


آید پس از این شبها خورشیدی و فردایی


زود است و نباشد دیر با خیزش این ملت


پایان شب شیخان باشد چه تماشاییمطالب مرتبط

لطفا به اشتراک بگذارید: