آرمان ملی : ماده مخدرکمیکال ؛ ارزان – در دسترس!...،دستاورد جدید خامنه ای درسال تولید

ماده مخدرکمیکال ؛ ارزان – در دسترس!...،دستاورد جدید خامنه ای درسال تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها ـ آرمان ملی


رسانه‌های حکومتی از ورود ماده جدیدی به نام کمیکال به بازار مواد مخدر نام می‌برند که بیشتر مصرف‌کنندگان این ماده جدید نوجوانان ۱۲و ۱۴ساله هستند.


کارشناسان مواد مخدر می‌گویند این ماده جدید از سایر مواد مخدر قدرتمندتر و خطرناک‌تر است.


یکی از ارمغانهای شوم حاکمیت آخوندی رواج گسترده مواد مخدر در بین جوانان میهنمان است.


قاچاق این مواد توسط نهادهای حکومتی و به‌طور خاص وزارت اطلاعات رژیم انجام می‌شود و یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد وزارت آدمکشی و جاسوسی رژیم آخوندهاست. (سایت حکومتی اقتصاد۲۴ نهم شهریور)مطالب مرتبط


آرمان ملی:واردات فایزر و مدرنا آزاد شد؛ خامنه‌ای از ترس قیام ممنوع و از ترس آن مجاز می‌کند!


فاجعه پشت فاجعه، ماده مخدر جدید که نوجوانان ۱۲و ۱۴ساله بیشترین مصرف کنندگانش هستند


لطفا به اشتراک بگذارید: