مستقل: نقد و بررسی اشتباه خبرگزاری تسنیم؛...تنها حرف درست تسنیم #رئیسی_جلاد۶۷

نقد و بررسی اشتباه خبرگزاری تسنیم؛...تنها حرف درست تسنیم #رئیسی_جلاد۶۷ ـ مستقل


یکشنبه شب ۲۸شهریور، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم، در توئیتی درباره رئیسی و پیمان شانگهای، هنگام درج اسم جلاد ۶۷، اشتباها از هشتگ:


«رئیسی_جلاد۶۷» استفاده کرد!


این هشتگ پس از مدتی، از «وایر» خبرگزاری مزبور حذف شد.مطالب مرتبط


سیاست روز: همه واکسن‌ها ممکن است یک در هر چند هزار، عوارضی را داشته باش


هشتگ «رئیسی_جلاد۶۷» در تسنیم!


لطفا به اشتراک بگذارید: