ستاره صبح : سخنرانی رئیسی در سازمان ملل، پایین تر از حد متوسط بود؛...شروع کلاس مرور برای رئیسی!

سخنرانی رئیسی در سازمان ملل، پایین تر از حد متوسط بود؛...شروع کلاسهای مرور فشرده تا ششم ابتدایی برای رئیسی ـ ستاره صبح


سایت حکومتی دیدبان روز ۲مهر۱۴۰۰، کارنامهٔ کلاس ششم رئیسی جلاد را منتشر کرد. این رسانهٔ حکومتی با انتشار این سند اعتراف کرد رئیس‌جمهور نظام، که به گفتهٔ بالاترین مقامات همین رژیم، ۶ کلاس بیشتر سواد ندارد، کلاس ششم را هم با معدل ۱۱ و ۶ صدم درصد و در مرز رفوزگی عبور کرده است!مطالب مرتبط


ستاره صبح:کارکرد حاکمیت یکدست؛ وقتی غریق به هر خس و خاشاکی چنگ می‌زند!


معدل رئیسی در کلاس ششم؟

لطفا به اشتراک بگذارید: